Sisäministeriön sopimusalan virka- ja työehtosopimusasiakirjat

Virkaehtosopimusasiakirjat ovat virasto- ja laitoskohtaisia sekä hallinnonalakohtaisia tarkentavia virka- ja työehtosopimusasiakirjoja.

Sisäministeriön sopimusalan palveluksessa on pääasiassa virkasuhteista henkilöstöä.

Sisäministeriön sopimusalan voimassa olevat tarkentavat virkaehtosopimusasiakirjat liitteineen ovat alla olevissa linkeissä pdf-tiedostoina. Asiakirjoja ei saa julkaista ilman sisäministeriön lupaa.

Sisäministeriö, VES 260151

Tarkentava virkaehtosopimus ja allekirjoituspöytäkirja sisäasiainministeriön palkkausjärjestelmän uudistamisesta
Sopijaosapuolet: Sisäasiainministeriö, JUKO, Pardia, JHL
Allekirjoituspäivämäärä: 11.05.2006
Voimassaolo: 01.04.2006–30.09.2007 (jatkuva)

 • Liite 1: Yleiset toimenkuvat vaativuustasoittain
 • Liite 2: Tehtävien vaativuustasot ja peruspalkkojen ala- ja ylärajat vaativuustasoittain 1.6.2006
 • Liite 3: Suoritusarvioinnin muuntotaulukko
 • Allekirjoituspöytäkirjan liite 1: Henkilökohtaisen työsuorituksen arviointitekijät
 • Allekirjoituspöytäkirjan liite 2: Henkilökohtaisen työsuorituksen arviointiasteikko

Tarkentava virkaehtosopimus ja allekirjoituspöytäkirja lomarahan maksamisajankohdasta
Sopijaosapuolet: Sisäasiainministeriö, JUKO, JHL, Pardia
Allekirjoituspäivämäärä: 07.04.2008
Voimassaolo: 01.05.2008–31.01.2010 (jatkuva)

Tarkentava virkaehtosopimus palkkausjärjestelmän arviointiryhmän toiminnan muuttamisesta 1.3.2011 alkaen sekä virastoerän kohdentamisesta sisäasiainministeriössä
Sopijaosapuolet: Sisäasiainministeriö, JUKO, JHL, Pardia
Allekirjoituspäivämäärä: 11.10.2010
Voimassaolo: 11.10.2010–29.02.2012 (jatkuva)

 • Liite 1: Tehtävien vaativuustasot ja peruspalkkojen ala- ja ylärajat vaativuustasoittain 1.9.2010 lukien (virastoerä)

Tarkentava virkaehtosopimus arviointiryhmän työn kehittämisestä ja eräistä muutosturva-asioista sisäasiainministeriössä 1.5.2011 alkaen
Sopijaosapuolet: Sisäasiainministeriö, JUKO, JHL, Pardia
Allekirjoituspäivämäärä: 27.05.2011
Voimassaolo: 27.05.2011–29.02.2012 (jatkuva)

Tarkentava virkaehtosopimus sisäasiainministeriön palkkausjärjestelmän tehtäväkohtaisen palkanosan taulukon rakennemuutoksesta 1.5.2011 lukien
Sopijaosapuolet: Sisäasiainministeriö, JHL, JUKO, Pardia
Allekirjoituspäivämäärä: 27.05.2011
Voimassaolo: 27.05.2011–29.02.2012 (jatkuva)

 • Liite 1: Tehtävien vaativuustasojen peruspalkat ja välitasot 1.5.2011 lukien

Pöytäkirja neuvotteluista koskien tarkennuksia lyhytaikaisten virkasuhteiden palkkaukseen ja eräiden vpj:n rakenteellisten muutosten vaikutuksia henkilökohtaiseen työsuoritukseen
Sopijaosapuolet: Sisäasiainministeriö, JUKO, JHL, Pardia
Allekirjoituspäivämäärä: 20.01.2012
Voimassaolo: Pöytäkirja ei ole voimassa virka- tai työehtosopimuksena, mutta ilmaisee osapuolten yksimielisen käsityksen siinä käsitellyistä asioista.

Pöytäkirja tarkentavien virkaehtosopimusten uudistamisen toteamisesta sopimuskaudelle 2017-2018
Sopijapuolet: Sisäministeriö, JUKO, Pardia, JHL
Allekirjoituspäivämäärä: 16.1.2017
Voimassaolo: 1.2.2017-31.1.2018

Pelastusopisto, VES 268251

Tarkentava virkaehtosopimus Pelastusopiston opetushenkilöstön palvelussuhteen ehdoista
Sopijaosapuolet: Sisäasiainministeriö, Akava JS, STTK-J
Allekirjoituspäivämäärä: 09.12.1997
Voimassaolo: 01.01.1998–15.01.2000 (jatkuva)

Tarkentava virkaehtosopimus ja allekirjoituspöytäkirja uuden palkkausjärjestelmän käyttöönottamisesta Pelastusopiston entisen A-palkkausluokkaisen henkilöstön osalta
Sopijaosapuolet: Sisäasiainministeriö, JUKO, Pardia, JHL
Allekirjoituspäivämäärä: 27.12.2005
Voimassaolo: 01.07.2005–30.09.2007 (jatkuva)

 • Liite 1: Tehtäväkohtainen palkanosa
 • Liite 2: Henkilökohtainen palkanosa

Tarkentava virkaehtosopimus ja allekirjoituspöytäkirja palkkausjärjestelmän käyttöönottamisesta Pelastusopiston entisen C-palkkausluokkaisen opetushenkilöstön osalta
Sopijaosapuolet: Sisäasiainministeriö, JUKO, Pardia
Allekirjoituspäivämäärä: 22.11.2007
Voimassaolo: 01.01.2007–30.09.2007 (jatkuva)

 • Liite 1: Opettajien palkkausjärjestelmän tehtäväkohtainen palkanosa 1.1.2007
 • Liite 2: Henkilökohtainen palkanosa
 • Allekirjoituspöytäkirjan liite 1: Vaativuustasokartta opetushenkilöstölle
 • Allekirjoituspöytäkirjan liite 2: Henkilökohtainen palkanosa

Tarkentava virkaehtosopimus Pelastusopiston opetushenkilöstön uuden palkkausjärjestelmän käyttöönottamisesta 22.11.2007 tehdyn tarkentavan virkaehtosopimuksen eräiden määräysten muuttamisesta 28.3.2010 allekirjoitetun keskustason sopimuksen 11 §:ssä sovitun mukaisesti
Sopijaosapuolet: Sisäasiainministeriö, JUKO, Pardia
Allekirjoituspäivämäärä: 15.12.2010
Voimassaolo: 01.03.2011–29.02.2012 (jatkuva)

Tarkentava virkaehtosopimus Pelastusopiston tukipalveluiden henkilöstön uuden palkkausjärjestelmän käyttöönottamisesta 22.12.2005 tehdyn tarkentavan virkaehtosopimuksen eräiden määräysten muuttamisesta 28.3.2010 allekirjoitetun keskustason sopimuksen 11 §:ssä sovitun mukaisesti
Sopijaosapuolet: Sisäasiainministeriö, JUKO, Pardia, JHL
Allekirjoituspäivämäärä: 15.12.2010
Voimassaolo: 01.03.2011–29.02.2012 (jatkuva)

Maahanmuuttovirasto, VES 260251

Tarkentava virkaehtosopimus ja allekirjoituspöytäkirja palkkausjärjestelmän käyttöönottamisesta
Sopijaosapuolet: Sisäasiainministeriö, JUKO, Pardia
Allekirjoituspäivämäärä: 24.01.2006
Voimassaolo: 01.11.2005–30.09.2007 (jatkuva)

 • Liite 1: Tehtäväkohtainen palkanosa
 • Liite 2: Henkilökohtainen palkanosa
 • Allekirjoituspöytäkirjan liite 1: Tehtäväkohtaisen palkanosan vaativuuden arviointitekijät
 • Allekirjoituspöytäkirjan liite 2: Henkilökohtaisen palkanosan arviointitekijät

Tarkentava virkaehtosopimus kehittämisen erän kohdentamisesta Maahanmuuttovirastossa 1.9.2008 lukien
Sopijaosapuolet: Sisäasiainministeriö, JUKO, Pardia
Allekirjoituspäivämäärä: 07.10.2008
Voimassaolo: 07.10.2008–31.01.2010 (jatkuva)

 • Liite 1: Allekirjoituspöytäkirja
 • Liite 2: Vuoden 2008 ja 2009 paikallisesti toteutettavien erien laskenta
 • Liite 3: Maahanmuuttoviraston palkkataulukko 1.9.2008 lukien

Tarkentava virkaehtosopimus kehittämiserän kohdentamisesta Maahanmuuttovirastossa – henkilökohtaisen palkanosan taulukon muuttaminen
Sopijaosapuolet: Sisäasiainministeriö, JUKO, Pardia
Allekirjoituspäivämäärä: 22.05.2009
Voimassaolo: 22.05.2009–31.01.2010 (jatkuva)

 • Liite 1: MIGRI Palkkataulukko 1.3.2009 lukien
 • Liite 2: MIGRI Palkkataulukko 1.10.2009 lukien

Tarkentava virkaehtosopimus Maahanmuuttoviraston uuden palkkausjärjestelmän käyttöönotosta 24.1.2006 tehdyn tarkentavan virkaehtosopimuksen muuttamiseksi
Sopijaosapuolet: Sisäasiainministeriö, JUKO, Pardia
Allekirjoituspäivämäärä: 15.12.2010
Voimassaolo: 01.03.2011–29.02.2012 (jatkuva)

 • Liite 1: Tehtäväkohtainen palkanosa 1.9.2010 lukien
 • Liite 2: Henkilökohtainen palkanosa

Tarkentava virkaehtosopimus virastoerän ja tasa-arvoerän kohdentamisesta sekä palkkauksen turvaamisesta muutostilanteessa Maahanmuuttovirastossa 1.5.2011 alkaen
Sopijaosapuolet: Sisäasiainministeriö, JUKO, Pardia
Allekirjoituspäivämäärä: 25.05.2011
Voimassaolo: 25.05.2011–29.02.2012 (jatkuva)

 • Liite 1: MIGRI/Palkat 05/2011
 • Liite 2: Migri palkkataulukko 1.5.2011 lukien

Muut valtion virastojen ja laitosten VES-/TES-asiakirjat | Netra

Keskustason virka- ja työehtosopimukset | VM

Palkkataulukot

Sisäministeriön hallinnonalan 1.2.2016 alkaen voimassa olevat palkkataulukot