Tietoa sisäministeriön verkkopalvelusta

Sisäministeriön verkkopalvelun osoite on intermin.fi. Sivustosta vastaa sisäministeriö (SM), ja sitä ylläpitää SM:n viestintäyksikkö yhteistyössä ministeriön osastojen kanssa. Sisäministeriön verkkopalvelussa on sisältöä suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Etusivulla on ministeriön uutiset uutisnostoina ja tiedotteina. Etusivulla on myös sisältönostoja ministeriön keskeisiin toimintoihin ja ajankohtaisiin teemoihin.

Ajankohtaista-osioon on koottu ministeriön tiedotteet, uutiset, blogit ja some-näkyvyys. Sisäministeriöllä on tilit seuraavissa some-kanavissa: Facebook, Twitter, LinkedIn, Periscope, YouTube. Sisäministeriön uutiskirjeitä ja ajankohtaisia sisältöjä voi tilata omaan sähköpostiin aihepiireittäin.

Vastuualueet-osiossa kerrotaan sisäministeriön toiminnasta ja tehtävistä.

Hankkeet ja lainvalmistelu-osiosta löytyy tietoa merkittävimmistä meneillään olevista hankkeista.

Ministeriö-osiossa esitellään sisäministeriön tehtävät ja tavoitteet, johto ja organisaatio, hallinnonala ja valmiusasiat. Tietoja löytyy myös henkilöstöstä, taloudesta ja ministeriöstä työpaikkana.

Verkkopalvelusta on suora pääsy muiden ministeriön sivustoille ja rekisteröitymistä edellyttävään valtioneuvoston mediapalveluun. Jokaiselta sivulta pääsee haku-toimintoon, yhteystietoihin ja sivukarttaan.

Valtioneuvoston mediapalvelu sisältää palveluun rekisteröityneiden tiedotusvälineiden käyttöön tarkoitettuja tiedotteita, kutsuja, istuntojen päätösaineistot ja yhteystietoja. Mediapalveluun tuottavat tietoa kaikki ministeriöt, tasavallan presidentin kanslia ja oikeuskanslerinvirasto.

Toiminnot

Haku

Sivuston haku on sivun ylätunnisteessa. Oletusarvoisesti haut kohdistuvat sivuston koko sisältöön. Hakusanojen väliin lisätään automaattisesti Boolean-operaattori 'JA'. Haussa voi käyttää myös katkaistua sanaa. Hakutulokset listataan dokumentin julkaisuajan mukaan. Vaihtoehtoisesti hakutulokset voi järjestää osuvuuden mukaan.

Palaute

Palautelomakkeella voi lähettää kysymyksiä ja palautetta. Palautteita käsitellään virka-aikana, ja niihin vastataan kahden viikon sisällä. Palautteisiin ja kysymyksiin voidaan vastata vain, jos yhteystiedot on täytetty (sähköpostiosoite tai nimi ja osoite). Palautteisiin vastataan ensisijaisesti sähköpostilla. Virallinen posti pitää lähettää sisäministeriön kirjaamoon [email protected].

Selaimet ja päätelaitteet

Sivusto on responsiivinen, ja sisältö skaalautuu päätelaitteen mukaan. Sivujen ulkoasu on parhaimmillaan käytettäessä uusimpia selainversioita. Sivustoa voidaan käyttää myös vanhemmilla selainversioilla, mutta tällöin kaikki ominaisuudet eivät välttämättä ole täysimääräisesti käytettävissä.

Tiedostolataukset ja lukijasovellukset

Pdf-tiedostojen lukemiseen tarvitaan Adobe Acrobat Reader -ohjelma, jonka voi ladata ilmaiseksi.

Sivustolle on upotettu myös suoria verkkolähetyksiä ja videotallenteita, jotka tarjotaan suoratoistona erilliseltä palvelimelta päätelaitteen tukemassa muodossa.

Verkkopalvelu tarjoaa uutisaineistoja RSS-syötteinä.

Käyttöehdot

Tutustu huolellisesti käyttöehtoihin. Käyttämällä sivustoa hyväksyt käyttöehdot sellaisenaan.

Tekijänoikeudet

Oikeudet sivustossa julkaistaviin teksti- ja kuva-aineistoihin on sisäministeriöllä tai muulla aineiston yhteydessä ilmoitetulla tiedontuottajalla.

Sivuston tekstiaineiston käyttö ja siihen linkitys on sallittu hyvän tavan mukaisissa asiayhteyksissä, kun lähde mainitaan. Aineiston käytöstä sellaisenaan kaupalliseen tarkoitukseen on aina sovittava erikseen sisäministeriön kanssa.

Kuvat ja niiden käyttöoikeudet

Sisäministeriön kuvat

Sisäministeriön verkkopalvelussa olevien kuvien käyttöoikeudet ovat ainoastaan sisäministeriöllä. Kuvia ei voi käyttää muissa yhteyksissä.

Huomaathan, että valtioneuvoston kanslia välittää kuvia valtioneuvoston kuvapankissa ja Flickrissä.

Henkilötietojen käsittely ja tietosuoja

Sisäministeriö on sitoutunut suojaamaan sivuilla kävijöiden yksityisyyttä ja henkilötietoja EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti.
Tietosuoja sisäministeriössä

Sivustojen käytöstä kerätään yleisiä tilastotietoja, joita käytetään verkkopalvelujen kehittämiseen. Näitä tietoja ovat
- ladatut sivut
- ajankohta
- IP-osoite
- verkkoselain ja käyttöjärjestelmä.

Tallennamme ainoastaan käyttäjän itsensä erikseen antamia yhteys- ja muita tietoja, joita voimme käyttää vastataksemme käyttäjän yhteydenottopyyntöihin, kysymyksiin tai muuhun palautteeseen.

Oikeudellinen varauma

Sivustosta vastaa sisäministeriö.

Sivuston sisällössä on kaikin tavoin pyritty tiedon oikeellisuuteen ja ajantasaisuuteen. Sisäministeriö ei vastaa sivuston sisällön mahdollisten virheiden käyttäjälle aiheuttamista kustannuksista tai vahingosta. Ministeriö ei myöskään ole vastuussa sellaisesta haitasta, joka johtuu teknisistä häiriöistä tai sivustoon linkitetystä materiaalista, joka on ulkopuolisten osapuolten julkaisemaa.

Siirtyessäsi linkitetyille sivuille sovelletaan kyseisen sivuston omia käyttöehtoja. SM ei ole vastuussa näiden kolmansien osapuolien sivustojen päivityksestä, julkaisuista tai sivustoilla esitettyjen tietojen oikeellisuudesta. Verkkosivuilla oleva linkki kolmannen osapuolen verkkosivuille ei tarkoita, että SM olisi vastuussa verkkosivujen toiminnasta tai verkkosivuilla tarjotuista tai mainituista tuotteista ja palveluista.

Sisäministeriöllä on oikeus, mutta ei velvollisuutta, seurata ja tarkistaa sellaisia sivuston alueita, joissa käyttäjät siirtävät tai välittävät viestejä sekä kyseisen viestinnän sisältöä. SM ei ole vastuussa viestinnän sisällöstä siitä riippumatta, sovelletaanko siihen tekijänoikeus-, kunnianloukkaus-, yksityisyyden suoja- tai muita lakeja. SM voi harkintansa mukaan poistaa käyttäjien lähettämän asiattomaksi katsomansa aineiston sivuiltaan.

Sisäministeriö ei suorita mitään korvausta eikä palkkiota verkkosivuston käytöstä taikka sen kautta tarjoamastasi informaatiosta ja myönnät ministeriölle oikeuden käyttää ja muokata mitä tahansa tällaista materiaalia rajoituksetta ja maailmanlaajuisesti vapaana kaikista maksuista.

Sisäministeriö ei voi taata avoimessa tietoverkossa lähetettyjen viestien luottamuksellisuutta. Käyttäjien tulee välttää luottamuksellisten tietojen lähettämistä sähköpostilla.

Verkkosivujen materiaalia ei voi sisäministeriötä sitovana tarjouksena, kehotuksena tai sitoumuksena.

SM pidättää oikeuden päivittää, tarkistaa ja muuttaa käyttöehtoja sekä sivuston sisältöä ja ulkoasua. Käyttäjän on hyvä ajoittain tarkistaa voimassa olevat käyttöehdot tältä sivulta. SM:llä on oikeus milloin tahansa syytä ilmoittamatta keskeyttää verkkosivujen tarjoaminen esimerkiksi huolto-, korjaus- tai päivitystoimien ajaksi.

Käyttäjä sitoutuu korvaamaan käyttöehtojen vastaisella toiminnallaan mahdollisesti aiheuttamansa vahingon täysimääräisesti.

Mikäli jokin osa näistä käyttöehdoista katsotaan ehdottoman lainsäännöksen vastaiseksi tai muutoin täytäntöönpanokelvottomaksi, tällainen kohta ei kuitenkaan vaikuta muilta osin näiden käyttöehtojen pätevyyteen.

Käyttöehtoihin sekä niiden tulkintaan sovelletaan Suomen lakia poislukien sen lainvalintaa koskevat säännökset.

Sosiaaliset laajennukset

Sivustolla on linkkejä ja yhteyksiä kolmannen osapuolen verkkosivustoihin sekä nk. sosiaalisia laajennuksia (esim. Twitterin yhteisöliitännäisiä). Sivustolla olevat kolmannen osapuolen ylläpitämät liitännäiset latautuvat ko. palveluiden omilta palvelimilta. Sivusto ei lähetä kävijöidensä tietoja sosiaalisten laajennusten kautta.

Sivustolla oleviin kolmannen osapuolen tarjoamiin palveluihin tai kolmannen osapuolen välittämiin sovelluksiin sovelletaan kolmannen osapuolen käyttö- ja muita ehtoja.