Nuohous lisää paloturvallisuutta

Tulisijojen ja savuhormien säännöllinen nuohous parantaa paloturvallisuutta.  Rakennuksen omistajalla on pelastuslain mukaan velvollisuus huolehtia nuohouksesta määrävälein. Vakituisessa asuinkäytössä olevassa asunnossa tulisijat on nuohottava kerran vuodessa ja vapaa-ajan asunnossa kolmen vuoden välein.

Nuohouksen voi suorittaa vain ammattitaitoinen nuohooja, jolla on nuohoojan ammattitutkinto tai nuohoojamestarin tutkinto.

Tällä hetkellä suurimmassa osassa Suomea on käytössä piirinuohousjärjestelmä. Piirinuohousjärjestelmässä pelastuslaitos kilpailuttaa ja valitsee alueella toimivat nuohousyritykset sekä päättää nuohouksen hinnasta. Osassa maata piirinuohousjärjestelmästä on luovuttu ja nuohouspalveluita voi tarjota vapaasti muun muassa Itä-Uudellamaalla ja Keski-Uudellamaalla.

Nuohousta koskeva sääntely muuttuu 1.1.2019

Pelastuslaitoksilta poistuu velvoite huolehtia nuohouspalvelujen järjestämisestä alueellaan. Käytännössä tämä tarkoittaa piirinuohousjärjestelmän loppumista. Nykyiset alueelliset piirinuohoussopimukset lakkaavat viimeistään 30.6.2019.

Koko maassa siirrytään nuohouspalvelujen vapaaseen tarjontaan, kun nykyisin se on järjestetty siten vain osassa maata.

Lue lisää uudistuksesta

Nuohouspalvelujen lainsäädäntö uudistuu 1.1.2019 | tiedote
Nuohousta koskevan sääntelyn uudistaminen | hankesivu

Lisätietoja

Jaana Rajakko, Yli-insinööri/överingenjör 
Sisäministeriö, Pelastusosasto, Pelastustoimen palvelut -yksikkö 0295488435