Kansliapäällikkö

Kirsi Pimiä kuva: Sami ReivinenSisäministeriön ylimpänä virkamiehenä toimii Kirsi Pimiä.

Kansliapäällikön tehtävänä on ministerin apuna johtaa, kehittää ja valvoa ministeriön ja sen hallinnonalan toimintaa. Kansliapäällikkö johtaa ministeriön strategista suunnittelua, sovittaa yhteen sen toimeenpanoa, vastaa sisäisen valvonnan toimivuudesta ja osallistuu ministerin apuna laajakantoisten asioiden suunnitteluun, toteuttamiseen ja valvontaan sekä johtaa hallinnonalan tulosohjausta.

Lisätietoja

Katarine Lindstedt, Erityisasiantuntija 
sisäministeriö, Ministeriön kansainvälisten asioiden yksikkö, EU- ja kansainväliset asiat ja siviilikriisinhallinta 0295488399  


Anna-Mari Kautto, Kansliapäällikön sihteeri / Kanslichefens sekreterare 
sisäministeriö, Hallinto- ja kehittämisosasto, Strateginen ohjaus ja kehittäminen 0295418804