Kansliapäällikkö

Kansliapäällikkö Ilkka SalmiSisäministeriön ylimpänä virkamiehenä toimii kansliapäällikkö Ilkka Salmi.

Kansliapäällikön tehtävänä on ministerin apuna johtaa, kehittää ja valvoa ministeriön ja sen hallinnonalan toimintaa. Kansliapäällikkö johtaa ministeriön strategista suunnittelua, sovittaa yhteen sen toimeenpanoa, vastaa sisäisen valvonnan toimivuudesta ja osallistuu ministerin apuna laajakantoisten asioiden suunnitteluun, toteuttamiseen ja valvontaan sekä johtaa hallinnonalan tulosohjausta.

Lisätietoja

Annamaija Vihervirta, Kansliapäällikön sihteeri/kanslichefens sekreterare 
sisäministeriö, Hallinto- ja kehittämisosasto, Strateginen ohjaus ja kehittäminen 0295418804