Kansliapäällikkö

Sisäministeriön ylimpänä virkamiehenä toimii kansliapäällikkö. Kansliapäälliköksi on nimitetty Ilkka Salmi, joka aloittaa tehtävässä 1.7.2018. Kesäkuun loppuun saakka vt. kansliapäällikkönä toimii pelastusylijohtaja Esko Koskinen.

Kansliapäällikön tehtävänä on ministerin apuna johtaa, kehittää ja valvoa ministeriön ja sen hallinnonalan toimintaa. Kansliapäällikkö johtaa ministeriön strategista suunnittelua, sovittaa yhteen sen toimeenpanoa, vastaa sisäisen valvonnan toimivuudesta ja osallistuu ministerin apuna laajakantoisten asioiden suunnitteluun, toteuttamiseen ja valvontaan sekä johtaa hallinnonalan tulosohjausta.

Lisätietoja

Annamaija Vihervirta, Kansliapäällikön sihteeri 
Sisäministeriö, Hallinto- ja kehittämisosasto, Strateginen ohjaus ja kehittäminen 0295418804   etunimi.sukunimi@intermin.fi