Tukes valvoo paloturvallisuuslaitteita 

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes valvoo paloturvallisuuslaitteita pistokokein ja tuotteiden markkinavalvonta perustuu riskinarviointiin. Tukes ei testaa markkinoilla olevia tuotteita etukäteen.

Markkinavalvontaa tehdään sekä valvontahankkeina että reaktiivisesti kuluttajilta ja esimerkiksi pelastusviranomaisilta saatavien tietojen perusteella.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto on useana vuonna selvittänyt valmistajille ja maahantuojille tehdyllä kyselyllä markkinoille saatettujen tuotteiden määriä.

Selvityksen mukaan vuonna 2021 palovaroittimia saatettiin markkinoille 670 800 kappaletta. Palovaroittimista 71 % oli paristokäyttöisiä ja 29 % verkkovirtaan kytkettäviä. Palovaroittimista valtaosa, 90 % oli optisia. Käsisammuttimia saatettiin markkinoille 319 200 kappaletta. Niistä 78 % oli jauhesammuttimia, 19 % nestesammuttimia ja 3 % hiilidioksidisammuttimia. 

Tukes valvoo myös:

  • paloilmoittimien ja automaattisten sammutuslaitteistojen asennus- ja huoltotöitä tekeviä asennusliikkeitä
  • laitteistojen tarkastuksia tekeviä tarkastuslaitoksia
  • käsisammuttimien tarkastuksia ja huoltoja tekeviä käsisammutinliikkeitä.  

Valvonta pohjautuu liikkeiden tekemiin toimintailmoituksiin ja vastuuhenkilön pätevyysvaatimusten arviointiin. Valvonnan keinoina ovat valvontakäynnit sekä asiakirjojen ja rekisterien perusteella tehtävä valvonta.

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston rekisterissä oli vuoden 2022 lopussa 177 paloilmoittimia asentavaa ja huoltavaa asennusliikettä, 102 automaattisia sammutuslaitteistoja asentavaa ja huoltavaa asennusliikettä sekä 237 käsisammutinliikettä. Laitteistojen tarkastuksia tekeviä tarkastuslaitoksia on neljä, joista kolme tekee sekä paloilmoittimien että automaattisten sammutuslaitteistojen tarkastuksia ja yksi ainoastaan paloilmoittimien tarkastuksia.  

Lisätietoa pelastustoimen laitteista | Tukes