Pelastustoiminta apuna onnettomuuksissa

Pelastustoimintaan kuuluu muun muassa

 • hälytysten vastaanottaminen
 • väestön varoittaminen
 • uhkaavan onnettomuuden torjuminen
 • onnettomuuden uhrien ja vaarassa olevien ihmisten, ympäristön ja omaisuuden suojaaminen ja pelastaminen sekä
 • tulipalojen sammuttaminen ja vahinkojen rajoittaminen.

Pelastuslaitokset antavat kiireellistä apua onnettomuustilanteissa tai onnettomuuden uhatessa.

Onnettomuustilanteita tai uhkatilanteita ovat mm.

 • tulipalot (rakennuspalot, liikennevälinepalot, maastopalot, muut tulipalot)
 • liikenneonnettomuudet
 • vaarallisten aineiden onnettomuudet (kemikaali- ja öljyonnettomuudet)
 • luonnononnettomuudet ja sortumat
 • räjähdykset
 • tarkastus- ja varmistustehtävät (automaattisten paloilmoittimien hälytykset, palovaroitinhälytykset)
 • ihmisten ja eläinten pelastustehtävät
 • vahingontorjuntatehtävät ja virka-aputehtävät.

Lisäksi pelastustoimi auttaa muita viranomaisia, kuten esimerkiksi toimimalla kiireellisissä ensihoitotehtävissä ensivasteena.

Pelastuslaitokset hoitavat 100 000 pelastustehtävää vuodessa

Pelastuslaitokset hoitavat vuosittain noin 100 000 pelastustehtävää. Pelastustoimen yksiköt kykenevät aloittamaan käytännön pelastustoiminnan minuuteissa. Apu pystytään toimittamaan onnettomuuspaikalle koko maassa keskimäärin 15 minuutin kuluessa hätäpuhelusta kiireellisistä onnettomuustilanteista.

Lisätietoja

Pasi Ryynänen, Yksikön johtaja 
sisäministeriö, Pelastusosasto, Pelastustoimi ja hätäkeskustoiminta -yksikkö Puhelin:0295488326   Sähköpostiosoite: