Pelastustoiminta apuna onnettomuuksissa

Pelastustoimintaan kuuluu

 • hälytysten vastaanottaminen
 • väestön varoittaminen
 • uhkaavan onnettomuuden torjuminen
 • onnettomuuden uhrien ja vaarassa olevien ihmisten, ympäristön ja omaisuuden suojaaminen ja pelastaminen sekä
 • tulipalojen sammuttaminen ja vahinkojen rajoittaminen.

Pelastuslaitokset antavat kiireellistä apua onnettomuustilanteissa tai onnettomuuden uhatessa.

Onnettomuustilanteita tai uhkatilanteita ovat mm.

 • tulipalot (rakennuspalot, liikennevälinepalot, maastopalot, muut tulipalot)
 • liikenneonnettomuudet
 • vaarallisten aineiden onnettomuudet (kemikaali- ja öljyonnettomuudet)
 • luonnononnettomuudet ja sortumat
 • räjähdykset
 • tarkastus- ja varmistustehtävät (automaattisten paloilmoittimien hälytykset, palovaroitinhälytykset)
 • ensivastetehtävät
 • ihmisten ja eläinten pelastustehtävät
 • vahingontorjuntatehtävät ja virka-aputehtävät

Pelastuslaitokset hoitavat 100 000 pelastustehtävää vuodessa

Pelastuslaitokset hoitavat vuosittain noin 100 000 pelastustehtävää. Palokunnat kykenevät aloittamaan käytännön pelastustoiminnan minuuteissa. Apu pystytään toimittamaan onnettomuuspaikalle koko maassa 20 minuutin kuluessa hälytyksestä 90 prosentissa kiireellisistä onnettomuustilanteista.

Lisätietoja

Janne Koivukoski, Pelastusneuvos 
sisäministeriö, Pelastusosasto, Pelastustoimen palvelut -yksikkö 0295488420