Laitonta maahantuloa ja oleskelua ehkäistään viranomaisten yhteistyöllä

Laiton maahantulo ja maassa oleskelu on Suomessa edelleen vähäistä, kun määrää verrataan kaikkeen Suomeen suuntautuvaan muuttoliikkeeseen. Suomeen muutetaan pääasiassa laillisesti työn, perhesiteiden ja opiskelun perusteella.

Koko EU:n alueelle saavutaan pääasiassa laillisesti perheeseen liittyvien tekijöiden ja töiden vuoksi. Vain pieni osa ihmisistä saapuu laittomasti.

Laiton maahantulo, laiton oleskelu, laiton maahanmuutto – mitä ne ovat?

Laiton maahantulo tarkoittaa sellaista maahantuloa, joka ei vastaa kohdemaan laissa säädettyjä edellytyksiä. Käytännössä kyse on usein siitä, että henkilöllä ei ole laissa vaadittuja lupia tai asiakirjoja. Tällöin myös kohdemaassa oleskelu on useimmiten laitonta oleskelua, jos henkilö ei laillista oleskeluaan esimerkiksi hakemalla turvapaikkaa. Yleiskielessä laittomasta oleskelusta käytetään usein termiä paperittomuus.

Monilla turvapaikanhakijoilla ei ole maahan saapuessaan matkustusasiakirjaa eikä oleskelulupaa tai viisumia, joten heidät rekisteröidään laittomasti maahan tulleiksi. Oikeus hakea turvapaikkaa on silti jokaisen perusoikeus. Kun turvapaikkahakemus on jätetty, hakija oleskelee maassa laillisesti. Viranomaiset tutkivat, onko hakijalla oikeus turvapaikkaan.

Laiton maahanmuutto tarkoittaa laillisten maahantulokeinojen väärinkäyttöä. Esimerkiksi viisumia tai oleskelulupaa saatetaan hakea perusteella, joka ei vastaa maahantulon todellista tarkoitusta. Viranomaiselle saatetaan tällöin antaa vääriä tietoja tai asiakirjaväärennöksiä.

Viranomaisten toimet alkavat jo muuttoliikkeiden lähtömaista

Laittoman maahantulon ja maassa oleskelun vastainen toimintaohjelma (ns. LAMA-ohjelma) valmistellaan viranomaisten yhteistyöllä neljäksi vuodeksi kerrallaan. Toimintaohjelma vuosille 2021–2024 julkaistiin toukokuussa 2021.

Ohjelmaan on koottu toimenpiteitä, joilla viranomaiset torjuvat laitonta maahantuloa ja maassa oleskelua sekä paljastavat väärinkäytöksiä, hyväksikäyttötapauksia ja ihmiskauppaa. Samalla ehkäistään varjoyhteiskunnan muodostumista.

Toimet on jaettu kronologisesti viiden eri teeman alle: 

  1. toimet muuttoliikkeiden lähtö- ja kauttakulkumaissa
  2. toimet rajalla
  3. toimet Suomessa
  4. toimet paluiden edistämiseksi
  5. toimet koskien maassa ilman oleskeluoikeutta olevia. 

Ilmiötä on tarkasteltava kokonaisvaltaisesti. Samalla on tärkeää, että toimet ovat paitsi tehokkaita myös inhimillisiä.

Etenkin kansallisella tasolla viranomaisten yhteistyö ja tiedonvaihto ovat avainasemassa, kun torjutaan laitonta maahantuloa ja maassa oleskelua. Suomelle on myös tärkeää olla aktiivisesti mukana EU-yhteistyössä, sillä sen tulokset ovat usein vaikuttavampia kuin pienen jäsenvaltion kansalliset toimet.

Kysymyksiä ja vastauksia

Lisätietoja

Iikka Saunamäki, Johtava asiantuntija 
sisäministeriö, Pelastusosasto, EU- ja kansainväliset asiat -yksikkö Puhelin:0295488267   Sähköpostiosoite: