Hyppää sisältöön
Media

EU:n paluudirektiivin muutoksilla pyritään ehkäisemään laitonta maassa oleskelua

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 25.10.2018 13.29
Tiedote 120/2018

Euroopan komissio antoi 12.9.2018 ehdotuksen niin kutsutun paluudirektiivin muuttamiseksi. Direktiivi koskee laittomasti maassa oleskelevien EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisten palauttamista. Valtioneuvosto lähetti Suomen kannan muodostamista koskevan U-kirjelmän eduskunnalle 25. lokakuuta.

- Turvapaikka voidaan myöntää vain sitä tarvitseville. Hakijan on palattava lähtömaahansa niissä tapauksissa, joissa turvapaikan kriteerit eivät täyty. Siksi tarkennukset palautusten sujuvaan mutta hakijan oikeusturvan huomioivaan menettelyyn tulevat tarpeeseen, sisäministeri Kai Mykkänen sanoo.

Direktiiviehdotuksella selkiytettäisiin pakenemisen vaaran määrittämistä ja asetettaisiin palautettavalle velvoite tehdä yhteistyötä kansallisten viranomaisten kanssa palauttamismenettelyn kaikissa vaiheissa. Komission ehdotuksessa selvennetään myös tarvetta tehdä palauttamispäätös välittömästi sen jälkeen, kun on tehty päätös laillisen oleskelun lopettamisesta. Tällä hetkellä kaikki jäsenvaltiot eivät toimi näin, mutta Suomessa nämä päätökset tehdään yhdessä.

Komission ehdotuksella pyritään varmistamaan turvapaikka- ja palauttamismenettelyjen välinen yhtenäisyys. Ehdotuksella luotaisiin palauttamismenettelyä yksinkertaistava rajamenettely. Sitä sovellettaisiin EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisiin, joiden kansainvälistä suojelua koskeva hakemus on hylätty rajalla tapahtuvassa turvapaikkamenettelyssä. Komissio ehdottaa myös säilöönoton tehokkaampaa käyttöä palauttamisten täytäntöönpanon tukemiseksi.

Komissio esittää lisäksi, että jäsenvaltiot velvoitettaisiin perustamaan kansallinen palauttamisen hallintajärjestelmä. Se olisi yhteydessä keskusjärjestelmään, jonka perustamista komissio on ehdottanut eurooppalaista raja- ja merivartiostoa koskevassa asetusehdotuksessaan.

EU-maat ovat korostaneet toimivan palauttamispolitiikan tärkeyttä osana yhteistä turvapaikkajärjestelmää. Paluudirektiiviin ehdotetaan tarkennuksia, sillä jäsenvaltioihin ja koko unioniin kohdistuva muuttopaine on kasvanut sen jälkeen, kun palauttamispolitiikkaa EU-tasolla sääntelevä niin sanottu paluudirektiivi tuli voimaan vuonna 2010. Muutosehdotukset kunnioittavat perusoikeuksia, erityisesti palauttamiskiellon periaatetta.

Lisätietoja

erityisasiantuntija Berit Kiuru, p. 0295 488 283, [email protected]
erityisavustaja Titta Andersson-Bohren, p. 050 513 1539 (ministeri Mykkäsen haastattelupyynnöt)