Toiminta ja talous

Sisäministeriön hallinnonalan määrärahat valtion vuoden 2024 talousarviossa ovat noin 2,6 miljardia euroa. 

Virastojen toimintamenot: hallinnonalan kokonaismenot 2 574 milj. euroa.

Ministeriö ohjaa laajaa hallinnonalaa, jossa työtä tekee 15 700 sisäisen turvallisuuden ammattilaista poliisissa, suojelupoliisissa, Rajavartiolaitoksessa, Pelastusopistolla, Hätäkeskuslaitoksessa ja Maahanmuuttovirastossa.

Suurimmat työllistäjät ovat poliisitoimi noin 10 400 ja Rajavartiolaitos noin 3 000 henkilötyövuodella. Sisäministeriössä ja ministeriön alaisessa Kriisinhallintakeskuksessa työskentelee noin 270 henkilöä.

Toiminnan ja talouden suunnittelu on jatkuva prosessi

Ministeriön toimintaa ohjaavat hallitusohjelma ja sisäasiainhallinnon konsernistrategia, jossa määritellään ministeriön ja hallinnonalan yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet.

Sisäministeriön hallinnonalan toiminnan ja talouden suunnittelu perustuu 

  • nelivuotisen julkisen talouden suunnitelmaan (JTS)
  • vuosittaisiin talousarvioihin
  • vuosittaisiin tulossopimuksiin ministeriön ja hallinnonalan virastojen välillä.    

Sisäministeriö vastaa hallinnonalansa toiminta- ja taloussuunnittelusta, talousarvioehdotuksen laadinnasta sekä talousarvion toteuttamisesta ja soveltamisesta. Ministeriön toiminta perustuu eduskunnan päättämään talousarvioon ja lisätalousarvioihin. 

Strateginen ennakointi osana tulosohjausta

Sisäministeriön hallinnonalalla strateginen ennakointi on kytketty tiiviisti osaksi tulosohjausta siten, että ennakoinnin tuottamaa tietoa hyödynnetään toiminnan ja talouden suunnittelun kaikissa vaiheissa.

Toimintaympäristö + ennakointi > Toiminnan suunnittelu > Talouden suunnittelu.

Toiminta- ja taloussuunnitelmassa esitetään hallinnonalan toiminnan painopistealueet ja tavoitteet sekä menolaskelmat neljäksi vuodeksi eteenpäin.

Vuosittaisista tulostavoitteista sovitaan ministeriön ja virastojen välisissä tulossopimuksissa.

Tilinpäätöksessä arvioidaan hallinnonalan toiminnan vaikuttavuutta.

Tutustu suunnittelun ja seurannan asiakirjoihin 

Lisätietoja

Kati Korpi, Talous- ja suunnittelujohtaja 
sisäministeriö, Hallinto- ja kehittämisosasto, Talous- ja suunnitteluyksikkö Puhelin:0295488513   Sähköpostiosoite: