Toiminnan ja talouden suunnittelu ja seuranta

Ministeriön toimintaa ohjaavat hallitusohjelma ja sisäisen turvallisuuden strategia sekä toimenpidesuunnitelma.

Sisäministeriön hallinnonalan toiminnan ja talouden suunnittelu rakentuu nelivuotisten julkisen talouden suunnitelman (ml. kehyspäätökset) ja toiminta- ja taloussuunnitelman sekä vuosittaisten talousarvioiden ja tulossopimusten varaan.

Sisäministeriön hallinnonalan kokonaishenkilömäärä on vuoden 2018 varsinaisen talousarvion mukaan arviolta 14 304 henkilötyövuotta (vuosi 2017: 14 380 htv). Suurimmat työllistäjät ovat poliisitoimi noin 10 000 ja Rajavartiolaitos noin 2 700 henkilötyövuodella. Sisäministeriön hallinnonalan kokonaismenot ovat vuoden 2018 varsinaisessa talousarviossa yhteensä 1 464 miljoonaa euroa.

Tilinpäätöksessä ja siihen sisältyvässä toimintakertomuksessa arvioidaan toiminnan vaikuttavuutta sekä toiminnallista tehokkuutta, tuotoksia, laadunhallintaa ja henkisiä voimavaroja. Toimintakertomus sisältää myös tietoa määrärahojen käytöstä ja maksullisesta toiminnasta sekä tilinpäätöslaskelmat.

Vuosi 2019

SM:n hallinnonalan talousarvioesitys 2019, 9.8.2018

Vuosi 2018

SM:n hallinnonalan talousarvioesitys 2018, 10.8.2017

Vuosi 2017

SM:n hallinnonalan talousarvioesitys 2017, 12.8.2016

Vuosi 2016

SM:n hallinnonalan talousarvioesitys 2016, 14.8.2015

Lisätietoja

Tiina Ranta-Lassila, johtava asiantuntija 
Sisäministeriö, Hallinto- ja kehittämisosasto, Talous 0295488518