Toiminnan ja talouden suunnittelu ja seuranta

Ministeriön toimintaa ohjaavat hallitusohjelma ja sisäasiainhallinnon konsernistrategia.

Sisäministeriön hallinnonalan toiminnan ja talouden suunnittelu rakentuu nelivuotisen julkisen talouden suunnitelman (ml. kehyspäätökset) sekä vuosittaisten talousarvioiden ja tulossopimusten varaan.

Sisäministeriön hallinnonalan henkilömäärätavoite on vuoden 2021 varsinaisen talousarvion mukaan noin 15 369 henkilötyövuotta (vuoden 2020 toteuma-arvio: 15 149 htv). Suurimmat työllistäjät ovat poliisitoimi noin 10 000 ja Rajavartiolaitos noin 2 850 henkilötyövuodella. Sisäministeriön hallinnonalan kokonaismenot ovat vuoden 2021 varsinaisessa talousarviossa yhteensä 1 577 miljoonaa euroa.

Tilinpäätöksessä ja siihen sisältyvässä toimintakertomuksessa arvioidaan toiminnan vaikuttavuutta sekä toiminnallista tehokkuutta, tuotoksia, laadunhallintaa ja henkisiä voimavaroja. Toimintakertomus sisältää myös tietoa määrärahojen käytöstä ja maksullisesta toiminnasta sekä tilinpäätöslaskelmat.

Vuosi 2022

SM:n hallinnonalan talousarvioesitys 2022, 13.8.2021

Vuosi 2021

SM:n hallinnonalan talousarvioesitys 2021, 13.8.2020

Vuosi 2020

SM:n hallinnonalan talousarvioesitys 2020, 16.8.2019

Vuosi 2019

SM:n hallinnonalan talousarvioesitys 2019, 9.8.2018

Vuosi 2018

SM:n hallinnonalan talousarvioesitys 2018, 10.8.2017

Lisätietoja