Siviilivalmius vahvistuu kansainvälisellä yhteistyöllä

Suomi osallistuu siviilivalmiustyöhön NATO:ssa

Suomi osallistuu NATO:n siviilivalmiusyhteistyöhön ja on jäsenenä NATO:n siviilivalmiussuunnittelukomiteassa (CEPC) sekä sen alaisessa pelastusryhmässä (CPG). Suomi on mukana NATO:n kumppanuusmaana siviilivalmiuden kehittämistyössä.

NATO:n siviilivalmiustoiminta | Huoltovarmuuskeskus
Siviilivalmius | en | NATO

Haaga-ministerikokoukset tehostavat pohjoismaista pelastusyhteistyötä

Pohjoismainen Haaga-yhteistyö on aktiivista pelastus- ja varautumisviranomaisten yhteistyötä. Haaga-ministerikokousten tarkoituksena on vahvistaa pohjoismaista yhteiskuntaturvallisuutta ja varautumista kehittämällä uusia yhteistyömuotoja pohjoismaisen yhteiskunnan sietokyvyn vahvistamiseksi kriisi-, onnettomuus- ja katastrofitilanteissa.

Sendain strategia ehkäisee katastrofiriskejä

Sendaissa, Japanissa hyväksyttiin vuonna 2015 YK:n strategia luonnonkatastrofien vähentämiseksi ja vahinkojen rajoittamiseksi seuraavan viidentoista vuoden (2015–2030) aikana. Sendain toimintaohjelma edellyttää, että kaikki YK-jäsenmaat laativat yhdessä sovittujen indikaattoreiden avulla kansalliset toimintaohjelmat katastrofiriskien rajoittamiseksi. Suomessa tätä työtä johtaa sisäministeriö.

Katastrofiriskien vähentäminen | en | YK

Arktinen yhteistyö

Sisäministeriö osallistuu Arktisen neuvoston alaisen Emergency Prevention, Preparedness and Response (EPPR) -työryhmän työhön. Suomi toimi arktisen neuvoston puheenjohtaja vuosina 2017–2019.

Emergency Prevention, Preparedness and Response | en | Arktinen neuvosto

Lisätietoja

Veera Parko, Kansainvälisten asioiden johtaja 
sisäministeriö, Pelastusosasto, Kansainväliset asiat -yksikkö Oikeus- ja sisäasioiden neuvosto  0295488442