Itärajan tilanne

Suomen ja Venäjän maarajan rajanylityspaikat pysyvät suljettuina 14.4.2024 asti. Valtioneuvosto päätti asiasta 8.2.2024. Tavaraliikenne Vainikkalan kautta jatkuu. Suomen ulkorajoilla kansainvälistä suojelua voi hakea avoinna olevilla lentoliikenteen ja vesiliikenteen rajanylityspaikoilla.

Helmikuussa tehty päätös pidentää Suomen itärajan täyssulun yhtäjaksoisen keston noin neljään kuukauteen. Vallitsevassa tilanteessa tämä on välttämätöntä ja oikeasuhtaista, koska kyseessä on vakavasti kansallista turvallisuutta ja yleistä järjestystä uhkaava välineellistetyn maahantulon ilmiö. 

Viranomaisten tietojen perusteella uhka Venäjän hybridivaikuttamisen uudelleen käynnistymisestä ja laajentumisesta on edelleen kuitenkin erittäin todennäköinen.