Itärajan tilanne

Suomen ja Venäjän maarajan rajanylityspaikat pysyvät suljettuina 15.4.2024 alkaen toistaiseksi. Lisäksi Haapasaaren, Nuijamaan sataman ja Santion vesiliikenteen rajanylityspaikat suljetaan huvialusliikenteeltä 15.4. alkaen. Asiasta päätettiin valtioneuvoston istunnossa 4.4.2024. Päätös on voimassa toistaiseksi, kuitenkin enintään niin kauan kuin se on välttämätöntä. 

Vesiliikenteen rajanylityspaikkojen sulkemisella huvialusliikenteeltä varaudutaan siihen, että kevään edetessä välineellistetty maahantulo voisi levitä vesiliikenteeseen. Tämä olisi vaarallista maahan pyrkiville henkilöille ja kuormittaisi meripelastusta. 

Kansainvälisen suojelun hakeminen keskitetään 15.4.2024 alkaen muille vesiliikenteen rajanylityspaikoille sekä lentoliikenteen rajanylityspaikoille. 

Viranomaisten tietojen perusteella uhka välineellistetyn maahantulon uudelleen käynnistymisestä ja laajentumisesta aiemmin koetulla tavalla on edelleen todennäköinen.