Valmiussuunnittelulla varaudutaan poikkeuksellisiin tilanteisiin

Sisäministeriöllä, kuten kaikilla muillakin viranomaisilla, on velvollisuus huolehtia siitä, että yhteiskunta toimii normaalioloissa, erilaisissa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa.

Poikkeusoloilla tarkoitetaan valmiuslaissa määriteltyjä tilanteita, esimerkiksi erityisen vakavaa suuronnettomuutta tai aseellista hyökkäystä Suomeen. Poikkeusoloissa viranomaisille voidaan antaa erityisiä toimivaltuuksia. Häiriötilanteet ovat lievempiä onnettomuuksia ja kriisejä, jotka voidaan hoitaa viranomaisten nykyisillä toimivaltuuksilla.

Yhteiskunnan turvallisuusstrategiassa luetellaan joukko strategisia tehtäviä, jotka viranomaisten on pystyttävä hoitamaan kaikissa tilanteissa. Ministeriöt varautuvat valmiussuunnittelulla näiden tehtävien hoitamiseen kriisitilanteissa.

Sisäministeriön vastuulla olevat strategiset tehtävät ovat

 • yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitäminen
 • rajaturvallisuuden varmistaminen
 • väestön suojaaminen
 • meripelastustoimen suorituskyvyn varmistaminen
 • hätäkeskustoiminta
 • pelastustoimen ylläpito

Yhdessä muiden ministeriöiden kanssa sisäministeriö vastaa

 • maahanmuuton hallinnasta
 • ympäristövahinkojen torjunnasta ja ennaltaehkäisystä
 • biologisiin uhkiin varautumisesta
 • säteilyvaaratilanteiden estämisestä ja niihin varautumisesta
 • kemikaaliuhkiin varautumisesta

Yhteiskunnan turvallisuusstrategia (Turvallisuuskomitea)

Lisätietoja

Olli Lampinen, Valmiuspäällikkö 
sisäministeriö, Kansallisen turvallisuuden yksikkö Puhelin:0295488514   Sähköpostiosoite:


Mikko Karvonen, Valmiuskoordinaattori 
sisäministeriö, Kansallisen turvallisuuden yksikkö Puhelin:0295488670   Sähköpostiosoite: