Toimiva palovaroitin on asumisen paloturvallisuuden perusta

Palovaroitin on pakollinen jokaisessa asunnossa. 

Palovaroittimet ovat joko perinteisiä paristokäyttöisiä palovaroittimia tai rakennuksen sähköverkkoon liitettyjä palovaroittimia. Sähkökatkojen varalta myös sähköverkkoon liitetyissä palovaroittimissa on paristo- tai akkuvarmennus. 

Palovaroittimen tehtävänä on havaita tulipalo ja hälyttää asunnossa olevat mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Jotta palovaroitin reagoisi savuun varhaisessa vaiheessa ja jotta palovaroittimen hälytysääni kuuluisi kaikkialle, on asunnossa oltava riittävästi oikein sijoitettuja ja toimivia palovaroittimia. Koska savu nousee ylös, palovaroitin asennetaan huoneen kattoon. 

Palovaroittimia on oltava vähintään yksi jokaista alkavaa 60 m² kohden.  Pinta-alan lisäksi palovaroittimien sijoittamisessa huomioidaan asunnon ja tilojen muodot sekä syttymisvaaraa aiheuttavat toiminnot esim. sähkölaitteiden lataaminen. 

Palovaroitin on pidettävä toimintakunnossa. Kunnossapitovastuuseen sisältyy palovaroittimen paristojen vaihtaminen säännöllisesti ja palovaroittimen uusiminen laitteen mennessä rikki tai vanhennuttua. Palovaroittimen käyttöikä on yleensä enintään 10 vuotta.

Pelastustoimen onnettomuustilastojen mukaan lähes joka toisessa asuinrakennuksen tulipalossa on havaittu, ettei asunnossa ole ollut toimivaa palovaroitinta. Muiden selvitysten perusteella voidaan arvioida, että kokonaan palovaroitin puuttuu noin 20 prosentista asuntoja. Omakotitaloissa palovaroittimien hankinta- ja kunnossapitovelvoitteet toteutuvat osakeasuntoja ja vuokra-asuntoja paremmin.