Suomen kansalaisella on oikeuksia ja velvollisuuksia

Suomessa pysyvästi asuva ulkomaan kansalainen voi saada Suomen kansalaisuuden Maahanmuuttovirastolle tehtävän hakemuksen perusteella. Perusedellytys kansalaisuuden saamiselle on, että hakijan henkilöllisyys on selvitetty luotettavasti.

Hakijalta edellytetään lisäksi täysi-ikäisyyttä, riittävää asumisaikaa Suomessa, nuhteettomuutta ja riittävää suomen tai ruotsin kielen taitoa sekä selvitystä siitä, mistä hän saa toimeentulonsa. Kansalaisuutta hakevan on täytynyt myös huolehtia julkisoikeudellisista maksuvelvollisuuksistaan, kuten esimerkiksi veroista ja sakoista, ja mahdollisesta elatusvelvollisuudestaan.

Kansalaisuuden saaminen vaikuttaa merkittävästi henkilön oikeusasemaan. Kansalainen hyväksytään yhteiskunnan täysivaltaiseksi jäseneksi ja hän saa siihen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet.

Hän voi esimerkiksi äänestää kaikissa vaaleissa ja osallistua täysipainoisesti esimerkiksi poliittiseen ja muuhun yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Kansalaisuuden saaminen voi näin tukea Suomessa pysyvästi asuvan ulkomaalaisen kotoutumista.

Kansalaisuutta haetaan Maahanmuuttovirastolta

Maahanmuuttovirasto päättää Suomen kansalaisuuden saamisesta, säilyttämisestä ja menettämisestä sekä kansalaisuusaseman määrittämisestä.

Suomen kansalaisuutta haetaan täyttämällä kansalaisuushakemuslomake ja toimittamalla täytetty hakemus liitteineen Maahanmuuttovirastolle, joka ratkaisee asian ja lähettää päätöksen tiedoksi hakijalle.

Entinen Suomen kansalainen voi saada menetetyn kansalaisuuden takaisin Maahanmuuttovirastolle tehtävällä ilmoituksella.

Ohjeet kansalaisuuden hakemisesta löytyvät Maahanmuuttoviraston sivuilta.

Lisätietoja

Roope Jokinen, Erityisasiantuntija 
sisäministeriö, Maahanmuutto-osasto, Maahanmuutto- ja kansalaisuusyksikkö Puhelin:0295488362   Sähköpostiosoite: