Rajaturvallisuuden toimijat ja vastuut

Rajavartiolaitoksen tehtävistä vastaa yhdeksän hallintoyksikköä. Ne ovat Rajavartiolaitoksen esikunta, joka toimii myös sisäministeriön rajavartio-osastona, Kaakkois-Suomen, Pohjois-Karjalan, Kainuun ja Lapin rajavartiostot, Suomenlahden ja Länsi-Suomen merivartiostot, Vartiolentolaivue sekä Raja- ja merivartiokoulu.

Rajavartiolaitoksen esikunta toimii sisäministeriön rajavartio-osastona

Rajavartio-osasto toimii sekä ministeriön osastona että Rajavartiolaitoksen esikuntana. Rajavartio-osastoa johtaa Rajavartiolaitoksen apulaispäällikkö, kontra-amiraali Markku Hassinen.

Rajavartio-osasto käsittelee rajojen valvontaa, rajatarkastuksia, meripelastusta, merellisten ympäristövahinkojen torjuntaa sekä Rajavartiolaitoksen rikostorjuntaa koskevat lainsäädännölliset, kansainväliset ja alaisen hallinnon ohjausta koskevat asiat.

Rajavartio-osasto käsittelee myös asiat, jotka koskevat Rajavartiolaitoksen organisaatiota, aluejakoa, taloushallintoa, tulosohjausta ja hankintoja sekä henkilöstöhallintoa samoin kuin sisäministeriölle Rajavartiolaitoksen toimialalla kuuluvia muita asioita.

Raja- ja merivartijat koulutetaan Raja- ja merivartiokoulussa

Raja- ja merivartiokoulu toimii Imatralla. Merivartioinnin opetusyksikkö on sijoitettu Turkuun.

Raja- ja merivartiokoulu antaa perus-, jatko- ja täydennyskoulutusta Rajavartiolaitoksen henkilökunnalle sekä täydennyskoulutusta yhteistoimintaviranomaisille. Koulutusta annetaan sekä suomen että ruotsin kielellä. Rajavartijoiden valtakunnallinen rekrytointi on Raja- ja merivartiokoulun vastuulla.

Lisätietoja

Apulaisosastopäällikkö Marko Saareks, p. 0295 421 102,
[email protected]