Tietosuoja ja henkilötietojen käsittely sisäministeriössä

Yhteystiedot

Tietosuojavastaava

Tietosuojavastaava Mikko Levämäki
[email protected]

Rekisterinpitäjä

Sisäministeriö, PL 26, 00023 Valtioneuvosto
Kirjaamo: [email protected] ja p. 0295 418 888

Tietosuojalainsäädännön noudattamista Suomessa valvoo tietosuojavaltuutettu. Lisätietoa tietosuojaoikeuksistasi saat tietosuojavaltuutetun verkkosivuilta: tietosuoja.fi.

Henkilötietojen käsittely

Henkilötietoja tallennetaan vain perustellusta syystä. Pääsääntöisesti tietoja tarvitaan ministeriön lakisääteisten tehtävien hoitamiseen, palveluiden toteuttamiseksi ja yhteydenpitoon.

Ministeriön verkkopalveluiden käyttö on vapaaehtoista, eikä annettuja henkilötietoja käsitellä muissa kuin esitetyissä käyttötarkoituksissa. Esimerkiksi tilauspalveluissa pyydetään tilaajan sähköpostiosoite, jotta viestit voidaan lähettää tilaajalle. Blogikommentoinnissa pyydetään sähköpostiosoitteen lisäksi nimi, joka näytetään verkkosivuilla kommentin yhteydessä.

Tietoa sisäministeriön järjestelmissään käsittelemistä henkilötiedoista on koottu tämän sivun loppuun. 
Tallennetut henkilötiedot

Tietoja käsittelevät ministeriön työntekijät sekä palveluja tuottavat yhteistyökumppanit alihankkijoineen, joiden kanssa ministeriö on sopinut henkilötietojen käsittelystä tietosuoja-asetuksen vaatimusten mukaisesti.

Tiedot säilytetään joko sisäministeriön tiedonohjaussuunnitelman mukaan tai palvelun elinkaaren mukaisesti tai siihen asti, kun tilaaja itse peruuttaa tilaamansa palvelun.

Palveluiden käyttäjän oikeudet

Palveluiden käyttäjänä Sinulla on oikeus mm. saada tieto siitä, mitä tietoja Sinusta tallennamme ja kuka käsittelee tietojasi. Lisäksi voit tarkistaa sinusta keräämämme tiedot ja tarvittaessa päivittää ne ajan tasalle.

 1. Oikeus tarkistaa omat tiedot
  Voit pyytää ja saada nähtäväksesi palveluihin tallennetut henkilötietosi lähettämällä tietopyynnön kirjeellä, sähköpostitse tai tekemällä pyynnön puhelimitse ministeriön kirjaamoon.
  Tietopyyntölomake
  Kirjaamon yhteystiedot
   
 2. Tietojen oikaiseminen tai täydennys
  Jos havaitset, että tietosi ovat puutteellisia tai virheellisiä, voit pyytää niiden korjaamista. Tällaisessa tapauksessa pyydämme Sinua kertomaan, mikä tieto on virheellinen ja perustelemaan virheellisyyden sekä miten tietoja tulisi muuttaa, tai kertomaan, mikä tieto pitäisi täydentää ja miten.
   
 3. Käsittelyn rajoittaminen
  Jos olet ilmoittanut, että tietosi ovat virheellisiä, Sinulla on oikeus pyytää niiden käsittelyn rajoittamista, kunnes tietojen paikkansapitävyys on varmistettu.
   
 4. Suostumuksen peruutus tietojen käyttöön
  Voit kirjallisesti pyytää ministeriötä poistamaan tietosi palvelusta. Tilaustietosi voit itse poistaa milloin tahansa peruuttamalla tilauksen linkistä, joka löytyy jokaisesta lähetetystä sähköpostiviestistä.
  Kirjaamon yhteystiedot
   
 5. Henkilötietojen käsittelyä koskeva valitus tai kantelu
  Tarvittaessa voit valittaa tai tehdä kantelun tietojesi käsittelystä tietosuojavaltuutetulle.
  Tietosuoja.fi

Jos tarvitset lisätietoja henkilötietojesi käsittelystä ministeriössä, pyydämme Sinua ottamaan yhteyttä ministeriön tietosuojavastaavaan.

Tietosuojasta ja henkilötietojen käsittelystä sisäministeriössä suomalaisella viittomakielellä viitottuna

Tallennetut henkilötiedot