Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Hyppää sisältöön

Tietosuoja ja henkilötietojen käsittely sisäministeriössä

Yhteystiedot

Tietosuojavastaava

Tietosuojavastaava Mikko Levämäki
tietosuojavastaava(at)intermin.fi

Rekisterinpitäjä

Sisäministeriö, PL 26, 00023 Valtioneuvosto
Kirjaamo: kirjaamo(at)intermin.fi ja p. 0295 418 888

Henkilötietojen käsittely

Henkilötietoja tallennetaan vain perustellusta syystä. Pääsääntöisesti tietoja tarvitaan ministeriön lakisääteisten tehtävien hoitamiseen, palveluiden toteuttamiseksi ja yhteydenpitoon.

Ministeriön verkkopalveluiden käyttö on vapaaehtoista, eikä annettuja henkilötietoja käsitellä muissa kuin esitetyissä käyttötarkoituksissa. Esimerkiksi tilauspalveluissa pyydetään tilaajan sähköpostiosoite, jotta viestit voidaan lähettää tilaajalle. Blogikommentoinnissa pyydetään sähköpostiosoitteen lisäksi nimi, joka näytetään verkkosivuilla kommentin yhteydessä.

Tietoa sisäministeriön järjestelmissään käsittelemistä henkilötiedoista on koottu tämän sivun loppuun. 
Tallennetut henkilötiedot

Tietoja käsittelevät ministeriön työntekijät sekä palveluja tuottavat yhteistyökumppanit alihankkijoineen, joiden kanssa ministeriö on sopinut henkilötietojen käsittelystä tietosuoja-asetuksen vaatimusten mukaisesti.

Tiedot säilytetään joko sisäministeriön tiedonohjaussuunnitelman mukaan tai palvelun elinkaaren mukaisesti tai siihen asti, kun tilaaja itse peruuttaa tilaamansa palvelun.

Palveluiden käyttäjän oikeudet

Palveluiden käyttäjänä Sinulla on oikeus mm. saada tieto siitä, mitä tietoja Sinusta tallennamme ja kuka käsittelee tietojasi. Lisäksi voit tarkistaa sinusta keräämämme tiedot ja tarvittaessa päivittää ne ajan tasalle.

 1. Oikeus tarkistaa omat tiedot
  Voit pyytää ja saada nähtäväksesi palveluihin tallennetut henkilötietosi lähettämällä tietopyynnön kirjeellä, sähköpostitse tai tekemällä pyynnön puhelimitse ministeriön kirjaamoon.
  Tietopyyntölomake
  Kirjaamon yhteystiedot
   
 2. Tietojen oikaiseminen tai täydennys
  Jos havaitset, että tietosi ovat puutteellisia tai virheellisiä, voit pyytää niiden korjaamista. Tällaisessa tapauksessa pyydämme Sinua kertomaan, mikä tieto on virheellinen ja perustelemaan virheellisyyden sekä miten tietoja tulisi muuttaa, tai kertomaan, mikä tieto pitäisi täydentää ja miten.
   
 3. Käsittelyn rajoittaminen
  Jos olet ilmoittanut, että tietosi ovat virheellisiä, Sinulla on oikeus pyytää niiden käsittelyn rajoittamista, kunnes tietojen paikkansapitävyys on varmistettu.
   
 4. Suostumuksen peruutus tietojen käyttöön
  Voit kirjallisesti pyytää ministeriötä poistamaan tietosi palvelusta. Tilaustietosi voit itse poistaa milloin tahansa peruuttamalla tilauksen linkistä, joka löytyy jokaisesta lähetetystä sähköpostiviestistä.
  Kirjaamon yhteystiedot
   
 5. Henkilötietojen käsittelyä koskeva valitus tai kantelu
  Tarvittaessa voit valittaa tai tehdä kantelun tietojesi käsittelystä tietosuojavaltuutetulle.
  Tietosuoja.fi

Jos tarvitset lisätietoja henkilötietojesi käsittelystä ministeriössä, pyydämme Sinua ottamaan yhteyttä ministeriön tietosuojavastaavaan.

Tallennetut henkilötiedot

Palvelu Tallennetut tiedot

Uutiskirjeen tilaus

sähköpostiosoite

Tiedotteiden ja muiden
ajankohtaisaineistojen tilaus

sähköpostiosoite

Blogikommentointi

sähköpostiosoite
nimi
organisaatio

Valtioneuvoston mediapalvelun käyttö

sähköpostiosoite
etu- ja sukunimi
kansalaisuus
syntymäaika
postiosoite
henkilökortti ja sen numero
matkapuhelinnumero
tehtävä tai titteli
tiedotusväline ja sen yhteystiedot

Matkahallintapalvelu M2

matkustajan nimi
sähköpostiosoite
osoite
puhelinnumero
henkilötunnus
pankkitili
kustannuspaikka

Turvallisuusselvitysten ja 
kulkuoikeuksien hallintajärjestelmä

nimi
syntymävuosi
tehtävä
työnantaja
puhelinnumero

Valtioneuvoston verkkokirjakauppa

nimi
toimitusosoite
mahdolliset laskutustiedot

Asianhallintajärjestelmä ACTA

nimi
osoite
puhelinnumero
sähköpostiosoite
muu yhteystieto
kieli

Euroopan unionin sisäasioiden rahastojen tietojärjestelmä

hakijan nimi
tuensaajan nimi
hakemuksen yhteyshenkilön ja varayhteyshenkilön nimi, sähköposti, puhelinnumero
maksatushakemuksen talousyhteyshenkilön nimi, sähköposti ja puhelinnumero
hankkeiden ohjausryhmän kokoonpanoa koskevat tiedot
maksatushakemuksen taloustietojen raportoinnissa tarkentavina tietoina erityisesti palkkatiedot
muut hakijan ja tuensaajan hakemukseen ja maksatushakemukseen kirjaamat tai niiden liitteenä lähettämiin asiakirjoihin (mm. pääkirjat ja jakopalkkaraportit) sisältyvät henkilötiedot
Valtioneuvoston
kameravalvontajärjestelmä
kuva

 

Kun olet meihin yhteydessä, keräämme lisäksi seuraavia tietoja

 • Tietoja, jotka olet antanut meille osallistuessasi tapahtumiin.
 • Lähettämäsi palautteet, kirjeet, asiakirja- tai tietopyynnöt ja muut yhteydenottosi.