Avun tarjoaminen ukrainalaisille

Ukrainalaisten auttaminen.

Suomalaiset haluavat auttaa ukrainalaisia hädän keskellä, ja viranomaiset saavat asiasta paljon yhteydenottoja. Yhteydenotoissa kysytään myös, kuinka voi auttaa Ukrainan naapurimaita, joihin kohdistuu kasvava paine Ukrainasta paenneiden auttamiseksi.

Yksityishenkilöille tehokkain tapa auttaa on tehdä lahjoitus avustusjärjestöille, jotka kykenevät toimittamaan avun perille keskitetysti ja myös arvioimaan avun tarpeen paikan päällä. Avustusjärjestöillä on kokemusta kriisitilanteista ja toimivat hankintaketjut. Tarkista rahankerääjän taustat, jos lahjoitat rahaa. Näin varmistat, että apu päätyy oikeaan paikkaan.

Rahankeräysten järjestäminen Ukrainan tilanteesta kärsivien auttamiseksi | Poliisi

Verohallinto on koonnut vastauksia muun muassa lahjoituksia koskeviin verokysymyksiin.
Venäjän hyökkäys Ukrainaan: lahjoitukset ja muut veroasiat | Vero

Alta löydät tapauskohtaista lisätietoa avun tarjoamisesta.

Majoitustilojen tarjoaminen

Ukrainasta paenneet voivat hakea Suomesta tilapäistä suojelua, mikä on nopeampaa kuin turvapaikan hakeminen. Kuten turvapaikanhakijoilla, myös tilapäistä suojelua hakevilla ja saavilla on aina mahdollisuus asua vastaanottokeskuksessa. Halutessaan majoituksen voi myös järjestää itse. Maahanmuuttovirasto ei koordinoi yksityismajoitusta.

Jos haluat tarjota asuntoja vastaanottokeskusten käyttöön, voit olla yhteydessä suoraan paikalliseen Punaisen Ristin piiriin.

Tilapäinen suojelu | Maahanmuuttovirasto

Vaate- ja tavaralahjoitukset

Vastaanottokeskuksissa ei ole yleensä mahdollisuutta käsitellä isoja määriä tavara- ja vaatelahjoituksia.

Kontti-myymälät tai -keräyspisteet tai Suomen Punainen Risti eivät toimita vaatteita tai tavaraa Ukrainaan. Paikalliset Punaiset Ristit sekä kansainvälinen Punainen Risti hoitavat keskitetysti materiaaliavun paikan päällä.

Tulkkaus ja kääntäminen

Viranomaiset tilaavat käännökset ja tulkkaukset omilta vakiintuneilta sopimuskumppaneiltaan. Laadun varmistaminen on ihmisten oikeusturvan takia tärkeää. 

Jos osaat sujuvasti ukrainan kieltä, voit halutessasi tarjota osaamistasi käännöstoimistojen käyttöön.

Auttaminen paikan päällä

Ukrainan naapurimaat ottavat nyt vastaan runsaasti Ukrainasta paenneita ihmisiä, ja niiden kautta myös kuljetetaan runsaasti apua Ukrainaan. Tämä voi merkitä ruuhkia ja vaikeasti ennakoitavaa tilannetta. Ukrainan ja naapurimaiden rajanylityspisteillä on raportoitu pitkistä odotusajoista. Raja-alueet ovat pahasti ruuhkautuneet, ja paikallisviranomaiset ovat toivoneet, ettei raja-alueelle mentäisi vaikeuttamaan viranomaistoimintaa.

Ulkoministeriön matkustustiedote kehottaa välttämään kaikkea matkustamista Ukrainaan ja poistumaan välittömästi maasta. Ukrainaan on julistettu koko maan kattava sotatila, mikä voi tarkoittaa liikkumisrajoituksia ja vaikeuttaa maasta poistumista.

Ukraina: matkustustiedote | Ulkoministeriö

Lääkkeiden toimittaminen

Lääkeavun toimituksia koordinoivat yhteisöt tai yritykset, joilla on lääkeviennin edellyttämät luvat ja osaaminen. Näin toimitettujen lääkkeiden jakeluketju on jäljitettävissä, lääkkeiden laatu ja turvallisuus eivät vaarannu kuljetuksen aikana, lääkkeet eivät joudu matkalla vääriin käsiin ja ne toimitetaan kohdemaassa terveydenhuollon käyttöön.

Lääkkeiden turvallinen käyttö edellyttää aina lääkepakkauksen ohjeistuksen noudattamista. Pakkausmerkinnät ja ohjeet Suomesta hankituissa lääkepakkauksissa ovat vain suomen ja ruotsin kielellä, joten tieto lääkkeen turvallisesta käytöstä ei välity vieraskieliselle käyttäjälle. Yksityishenkilöt voivat kuljettaa mukanaan toiseen maahan lähtökohtaisesti vain tarvittavat omat lääkkeensä.

Lääkkeen pakkausseloste | Fimea 
Mitä lääkkeitä saan ottaa mukaan matkalle? | Fimea

Ukrainalaisten vapaaehtoiset kuljetukset 

Maahanmuuttovirasto pyytää ilmoittamaan Ukrainasta vapaaehtoisilla kuljetuksilla saapuvista ukrainalaisista. Voit tehdä ilmoituksen Maahanmuuttovirastolle lomakkeella tai tarvittaessa puhelimitse.

Lukuisat toimijat ja yksityishenkilöt ovat kertoneet hakevansa Ukrainasta Venäjän hyökkäyksen takia paenneita ihmisiä Suomeen. Halu auttaa on hienoa ja ymmärrettävää. Samalla on hyvä muistaa, että pakenevat ihmiset tarvitsevat usein tukea. Tämä on erityisen tärkeää lasten kohdalla. Viranomaisilla ja avustusjärjestöillä on kokemusta lasten auttamisesta kriisitilanteissa. 

Jos haet ukrainalaisia Suomeen, huolehdi siitä, että et esimerkiksi erota lasta hänen perheestään tai läheisistään. Yksin olevien lasten sijoittaminen tulee jättää viranomaisille.

Tietoa kuljetuksista on tärkeää välittää ennakkoon, jotta viranomaiset voivat arvioida ihmisten mahdollista majoitustarvetta ja tuen tarvetta ennakoiden. Maahanmuuttovirasto koordinoi Suomessa vain turvapaikanhakijoiden majoitusta.

Ilmoita Ukrainasta saapuvien kuljetuksista | Maahanmuuttovirasto

Kotoutumisen tukeminen

Eri organisaatiot, kuten järjestöt, kunnat ja oppilaitokset, ilmoittavat kotoutumisentukena.fi-verkkopalvelussa matalan kynnyksen toiminnasta ja palveluista, jotka tukevat maahan muuttaneita asettumisessa ja kotoutumisessa. Palvelusta voi etsiä esimerkiksi kielikerhoja, neuvontapisteitä, vertaisryhmiä ja kohtaamispaikkoja.

Palvelusta löytyy myös maahan muuttaneita kohtaaville työntekijöille ja vapaaehtoisille suunnattuja koulutuksia ja tapahtumia. 

Kotoutumisentukena.fi