Suomi selvittää EU:n turvallisten satelliittiviestintäyhteyksien käyttöönottoa

Turvallisten satelliittiviestintäyhteyksien käyttöönoton esiselvityshankkeen tehtävänä on selvittää turvallisten satelliittiviestintäpalvelujen käyttöönottoa Suomessa. Turvallisia satelliittiviestintäpalveluja kehitetään viranomaisten sekä julkisen hallinnon käyttöön Euroopan unionin turvallisten yhteyksien ohjelmassa.

Sisäministeriö asetti yhteistyössä työ- ja elinkeinoministeriön, liikenne- ja viestintäministeriön, ulkoministeriön, valtioneuvoston kanslian ja valtiovarainministeriön kanssa esiselvityshankkeen ajalle 8.4.2024–31.12.2025. 

Tavoitteena esitys kansallisesta käyttöönotosta

Hankkeen tehtävänä on selvittää ja suunnitella, miten viranomaisten ja julkisen hallinnon viestintäpalvelujen häiriönsietokykyä, yhteen liitettävyyttä ja turvallisuutta parantavat EU:n satelliittiviestintäpalvelut GOVSATCOM ja IRIS² ovat otettavissa käyttöön Suomessa. EU on tarjoamassa ja rahoittamassa GOVSATCOM-palveluja keskitetysti jäsenmaille vuodesta 2024 lähtien ja tavoitteena on saada IRIS²-palveluita käyttöön vuodesta 2027 lähtien. Palvelujen käyttöönotto edellyttää kansallisten käyttötarpeiden, kustannusten ja toimintamallien selvittämistä. 

EU:n turvallisten yhteyksien ohjelma 2023–2027

EU:n turvallisten yhteyksien ohjelman tavoitteena on ottaa käyttöön häiriönsietokykyä, yhteenliitettävyyttä ja turvallisuutta parantava EU:n satelliittijärjestelmä IRIS² (Infrastructure for Resilience, Interconnectivity and Security by Satellite). IRIS² tarjoaa nopeita ja erittäin turvallisia viestintäpalveluja EU:lle ja jäsenvaltioiden valtiollisille toimijoille sekä kaupallisia laajakaistayhteyksiä strategisesti merkittäville alueille. Toteutuessaan IRIS² tulee tarjoamaan nopeita laajakaistaisia yhteyksiä myös alueille, joilla ei maanpäällisiä viestintäyhteyksiä ole saatavilla.  Järjestelmän tulisi olla käyttöönotettavissa vuonna 2027.

Turvallisten yhteyksien ohjelma perustuu EU:n avaruusohjelman GOVSATCOM-komponentin (Governmental Satellite Communications) resursseihin. Tarkoituksena on kehittää ja laajentaa GOVSATCOM-komponentti monikiertorataiseksi yhteysinfrastruktuuriksi viranomaisten ja julkisen hallinnon käyttöön. GOVSATCOM perustuu jäsenmaiden nykyisin käytössä oleviin satelliittiratkaisuihin. 

Turvallista satelliittiviestintää poikkeusoloihin

Toteutuessaan IRIS2 tukee jäsenvaltioiden turvallisuusoperaatioita ja kriittisen infrastruktuurin suojaamista, ulkosuhdetoimintoja, kriisien hallintaa sekä raja- ja merivalvontaa. IRIS2 on verrattavissa varmennettuun viranomaisten globaaliin satelliittipohjaiseen Virve 2 –palveluun, jota voidaan käyttää tilanteissa, joissa maanpäälliset viestintäratkaisut eivät ole käytettävissä tai niiden turvallisuuteen ei voida luottaa. Maanpäällisten yhteyksien toimintavarmuus voi olla uhattuna monestakin syystä.  Erilaiset luonnonilmiöt, kuten sade- ja lumimyrskyt voivat aiheuttaa katkoksia yhteyksiin. Toisaalta riskinä ovat myös ihmisten aiheuttamat uhat, kuten kyberhyökkäykset ja sodat.