Asian vireille saattaminen

Vireille saattaminen tarkoittaa asian toimittamista sisäministeriön käsiteltäväksi.

Voit saada asian vireille toimittamalla asiakirjat sisäministeriön kirjaamoon osoitteella PL 26, 00023 Valtioneuvosto tai jättämällä sisäministeriölle osoitetut asiakirjat valtioneuvoston jakelukeskukseen osoitteeseen Ritarikatu 2B, Helsinki (avoinna arkistin klo 8 – 16.15).

Vireille saattamisen voit tehdä myös verkkolomakkeella, sähköpostilla tai puhelimella. Koska verkkoyhteys ei ole suojattu, verkkolomakkeelle ei tule kirjoittaa arkaluonteisia tietoja kuten henkilötunnusta.

Vireillesaattamispyynnöstä tulee käydä ilmi vaadittavat toimenpiteet perusteluineen. Asian vireilletulopäivä on päivä, jona ministeriö on vastaanottanut pyynnön asian vireille saattamisesta.

Sisäministeriössä käsiteltävänä olevat asiat rekisteröidään ministeriön asiankäsittelyjärjestelmään. Järjestelmästä käyvät ilmi mm. asian numero, vireilletuloaika, käsittelyvaihe ja valmistelija. Järjestelmään tallennetaan myös asiaan liittyvät asiakirjat. Asian käsittelyn etenemistä voit tiedustella ministeriön kirjaamosta.

Mikäli et halua saattaa asiaa vireille, vaan antaa vaikkapa yleistä palautetta, voit käyttää ministeriön palautelomaketta.