Inledande av ärenden

Med inledande av ärenden avses att ett ärende lämnas in till inrikesministeriet för behandling.

Du kan inleda ett ärende genom att skicka in handlingarna till inrikesministeriets registratorskontor på adressen PB 26, 00023 Statsrådet eller genom att lämna in handlingarna som riktas till inrikesministeriet till statsrådets distributionscentral på adressen Riddaregatan 2 B, Helsingfors (öppen vardagar kl. 8–16.15).

Ärendet kan också inledas genom att skicka in en webblankett eller per e-post eller telefon. Eftersom nätförbindelsen inte är skyddad, bör man inte ange känsliga uppgifter, såsom personbeteckning, på webblanketten.

Av begäran om inledande bör de åtgärder som krävs jämte motiveringar framgå. Dagen då ärendet blir anhängigt är den dag då ministeriet tar emot begäran om inledande.

De ärenden som behandlas vid inrikesministeriet registreras i ministeriets ärendebehandlingssystem. Av systemet framgår bl.a. ärendets nummer, när ärendet blivit anhängigt, behandlingsskede och vem som bereder ärendet. I systemet lagras dessutom de handlingar som hänför sig till ärendet. Du kan höra dig för hur ärendets behandling framskrider hos ministeriets registratorskontor.

Om du inte vill inleda ett ärende utan till exempel ge allmän feedback, kan du använda ministeriets responsblankett.