Inrikesministeriet är en ansvarsfull arbetsgivare 

Den välmående, professionella och engagerade personalen möjliggör ett effektivt arbete vid ministeriet och att Finland ska vara tryggt i alla lägen. Vid inrikesministeriet leds personalen på ett ansvarsfullt och inkluderande sätt.

Jämställdhet och likabehandling är viktigt för oss. Vi hoppas på ansökningar från personer med olika bakgrunder, från olika ålderskategorier och av olika kön. Inrikesministeriet är en tillgänglighetsanpassad arbetsplats.

Vad ansvarstagande innebär för oss

  • Vi är fast beslutna att främja jämställdhet och likabehandling bland personalen. Jämställdheten och likabehandlingen följs regelbundet upp och ministeriet har en gällande personalpolitisk jämställdhets- och likabehandlingsplan. 
  • Vi utvecklar ledarskapet. Hos oss erbjuds cheferna och ledningen utbildning och stöd i ledningsarbetet. 
  • Personalen inkluderas i utvecklingen av arbetsrutinerna och i beslutsfattandet. Personalenkäter och gemensamma evenemang är vardag för oss. 

Våra värderingar

Öppet och enkelt
Syftet med vårt arbete är att säkerställa människors och miljöns säkerhet. Detta styr allt vi gör och där har vi hjälp av en öppen och tillförlitlig kommunikation i rätt tid.

Rättvist och pålitligt
Vårt arbete styrs av en gedigen yrkesskicklighet. Vi agerar alltid på ett rättvist och tillförlitligt sätt. Vi främjar jämställdhet och likabehandling i all verksamhet.

Starka tillsammans
Vi skapar ett säkert Finland tillsammans. Vi värdesätter alla säkerhetsaktörers arbete – vi lyssnar, diskuterar och delar en gemensam lägesbild. Endast då kan vi tjäna som en stabil grund för Finlands säkerhet.