Frågor och svar om förlust av medborgarskap

Personer som gjort sig skyldiga till vissa allvarliga brott kan förlora sitt finska medborgarskap. Sådana brott är landsförräderi, högförräderi och brott mot Finlands vitala intressen som begåtts i terroristiskt syfte.

Bara en sådan person kan förlora sitt finska medborgarskap som har medborgarskap även i någon annan stat och dessutom tillräckliga faktiska band till den staten.

Mer information

Roope Jokinen, specialsakkunnig 
inrikesministeriet, Maahanmuutto-osasto, Maahanmuutto- ja kansalaisuusyksikkö Telefon:0295488362   E-postadress: