Frågor och svar om förlust av medborgarskap

Personer som gjort sig skyldiga till vissa allvarliga brott kan förlora sitt finska medborgarskap. Sådana brott är landsförräderi, högförräderi och brott mot Finlands vitala intressen som begåtts i terroristiskt syfte.

Bara en sådan person kan förlora sitt finska medborgarskap som har medborgarskap även i någon annan stat och dessutom tillräckliga faktiska band till den staten.

Frågor och svar

Mer information

Tiina Sinkkanen, Lagstiftningsråd 
inrikesministeriet, Maahanmuutto-osasto, Oikeudellinen yksikkö 0295488626  


Hanna Pihkanen, Specialsakkunnig 
inrikesministeriet, Maahanmuutto-osasto, Oikeudellinen yksikkö 0295488256