Frågor och svar om förlust av medborgarskap

Personer som gjort sig skyldiga till vissa allvarliga brott kan i fortsättningen förlora sitt finska medborgarskap. Sådana brott är landsförräderi, högförräderi och brott mot Finlands vitala intressen som begåtts i terroristiskt syfte.

Bara en sådan person kan förlora sitt finska medborgarskap som har medborgarskap även i någon annan stat och dessutom tillräckliga faktiska band till den staten.

Statsrådet föreslog den 25 april 2019 att den lag som gäller detta ska stadfästas. Lagen avses träda i kraft den 1 maj 2019.

Frågor och svar