Människohandel är en utmaning i anslutning till mänskliga rättigheter

Människohandel och därmed jämförbart utnyttjande anses vara en av vår tids största utmaningar i anslutning till de mänskliga rättigheterna. I människohandeln underkuvas offret och kontrolleras av någon annan, i allmänhet med syfte att utnyttja personen ekonomiskt, vilket resulterar i att offret inte kan agera enligt sin egen vilja. Människohandel har också karakteriserats som nutidens slaveri.

Ett flertal internationella avtal och förpliktelser som berör människohandel är bindande för Finland, t.ex. tilläggsprotokollet till FN:s konvention mot gränsöverskridande organiserad brottslighet och Europarådets konvention mot människohandel.

Det finns bland annat arbetsrelaterad människohandel i Finland

De fall av människohandel som kommit fram i Finland har gällt bl.a. arbetsrelaterad människohandel och människohandel i anslutning till sexuellt utnyttjande. Nya former av människohandelsbrottslighet utvecklas hela tiden. Fall som har att göra med arbetslivet har kommit fram t.ex. inom restaurangbranschen. Flera offer för människohandel har anlänt till Finland från utlandet. Det har dock också funnits sådana fall i Finland där offren har varit finska medborgare.

Under de senaste åren har polisen fått kännedom om ca 20–30 misstänkta människohandelsbrott per år. I ett statistikfört människohandelsbrott kan fler än en gärningsman och också fler än ett offer vara inblandade. Brott med anknytning till människohandel undersöks av polisen och gränskontrollmyndigheter.

Mer information

Miia Lehtinen, Poliisitarkastaja 
inrikesministeriet, Poliisiosasto, Poliisitoiminnan ohjausyksikkö 0295488686