Lagar och förordningar inom polisens ansvarsområde

Polisens uppgifter och befogenheter regleras i huvudsak i lagar som inrikesministeriet och justitieministeriet har beredningsansvar för. Inrikesministeriet svarar för beredningen av polislagen och de förordningar som utfärdas med stöd av den. Justitieministeriet svarar för tvångsmedelslagen och förundersökningslagen.

Bestämmelserna om polisförvaltningen ingår i polisförvaltningslagen och polisförvaltningsförordningen. Bestämmelserna om polisutbildningen ingår i lagen om Polisyrkeshögskolan och i statsrådets förordning om Polisyrkeshögskolan.

På denna sida finns lagar och förordningar som inrikesministeriet har beredningsansvar för. Utöver lagar och förordningar regleras polisens ansvarsområde av ett flertal anvisningar och föreskrifter.

Polisverksamhet samt allmän ordning och säkerhet

Polisförvaltningen och polisutbildningen

Pass, identitetskort och polisens avgifter

Lotterier, penningspelt och penninginsamling

Skjutvapen

Civil underrättelseinhämtning

Den privata säkerhetsbranschen

Parkeringsövervakning

Justitieministeriet har beredningsansvar för lag om parkeringsövervakning 727/2011.

Andra