Författningar om polisverksamheten

Polisens uppgifter och befogenheter är huvudsakligen reglerade i lagar som inrikesministeriet och justitieministeriet har beredningsansvar för. Inrikesministeriet ansvarar för beredningen av polislagen och polisförordningen, justitieministeriet för lagarna om förundersökning och tvångsmedel.

Bestämmelserna om polisförvaltningen ingår i polisförvaltningslagen och polisförvaltningsförordningen. Bestämmelserna om polisutbildningen ingår i förordningen om polisutbildning.

Polisens verksamhetsområde regleras förutom av lagar och förordningar även av ett stort antal anvisningar och föreskrifter.

Lagar och förordningar som inrikesministeriet har beredningsansvar för: