Tryggande av verksamheten vid skjutbanorna

Ett mål i regeringsprogrammet är att trygga verksamheten vid Finlands skjutbanor och främja inrättandet av nya skjutbanor. Inrikesministeriet har tillsatt ett projekt för att granska metoder för tryggande av verksamheten vid skjutbanorna samt lagstiftningen och smidigare miljötillståndsprocesser.

Ett av målen i regeringsprogrammet är att det ska finnas cirka 1 000 utomhusskjutbanor före utgången av decenniet. Tyngdpunkten ligger på ett tillräckligt antal banor för gevärsskytte och funktionellt skytte i hela landet.

Projektets mål är att

  • göra en internationell jämförelse av lagstiftningen och miljötillståndsprocesserna i jämförelseländerna i EU 
  • föreslå metoder för att trygga verksamheten vid Finlands skjutbanor samt främja inrättandet av nya skjutbanor
  • lägga fram förslag till smidigare miljötillståndsprocesser
  • bedöma och genomföra de lagstiftningsändringar som behövs.

I arbetet beaktas de regionala behoven och behoven hos olika användargrupper, till exempel centrala försvars-, reservist-, sportskytte- och jaktorganisationer samt myndigheter.

Beredningen

Projektets mandat är den 1 juni 2024–30 september 2025.

Frågor och svar