Kolmonoxidvarnare och värmedetektorer ersätter inte brandvarnare

Kolmonoxidvarnare liknar brandvarnare men har till syfte att varna om kolos, dvs. kolmonoxid.  En kolmonoxidvarnare ersätter inte en obligatorisk brandvarnare, eftersom den inte varnar för rök eller andra brandgaser. Kolmonoxid uppstår vid ofullständig förbränning till exempel i eldstäder och gasdrivna anordningar. Myndigheterna rekommenderar att man installerar kolmonoxidvarnare i rum där man har till exempel en öppen spis, en gasspis eller ett gasolkylskåp.

Inte heller en värmedetektor som reagerar enbart på temperaturhöjningar ersätter en obligatorisk brandvarnare. En värmedetektor kan användas som komplement i lokaler där en brandvarnare som reagerar på rök inte är lämplig. Det kan vara till exempel i kök där matlagning kan leda till att brandvarnaren plötsligt ger larm. Det finns även separata säkerhetsanordningar, spisvakter, för att förebygga spisbränder.