Organisation och ansvarsfördelning

I Finland ansvarar inrikesministeriet för upprätthållandet, utvecklingen och samordningen av den nationella beredskapen för civil krishantering. Med tanke på stärkandet av Finlands synlighet och deltagande är en av de centrala uppgifterna när det gäller den nationella beredskapen att bygga upp och rekrytera en tillräcklig expertreserv.

Utrikesministeriet ansvarar för den politiska styrningen av civil krishantering och beslutar vilka insatser de finländska experterna deltar i och vilket antal experter som sänds ut till respektive insats.

Krishanteringscentret, som lyder under inrikesministeriet, ansvarar för alla de operativa uppgifter som gäller den nationella beredskapen. Krishanteringscentrets huvudsakliga uppgifter är:

  • utbildning av experter till internationella uppdrag inom civil krishantering och uppdrag i anslutning till fredsbyggande
  • rekrytering av experter
  • personalförvaltning under insatserna
  • ansvarande för den logistiska och materiella beredskapen
  • forskning inom branschen.

Inrikesministeriet samordnar frågor som gäller samordning av beredskapen inom civil krishantering i Finland mellan olika förvaltningsområden. Nära samarbetspartner inom inrikesministeriets förvaltningsområde är Krishanteringscentret, polisen och gränsbevakningsväsendet samt utrikesministeriet, justitieministeriet och frivilligorganisationer.