Nationell säkerhet

Flera olika aktörer såväl på ministerienivå som på ämbetsverksnivå ansvarar för Finlands nationella säkerhet. Den nationella säkerheten förutsätter ett kontinuerligt förvaltningsövergripande samarbete.

Inrikesministeriet deltar i stor utsträckning i behandlingen av ärenden som gäller den nationella säkerheten på statsrådsnivå. Dessutom styr och övervakar inrikesministeriet skyddspolisens verksamhet och bereder lagstiftningen om den.