Sjöräddningen leds av Gränsbevakningsväsendet

Gränsbevakningsväsendet är en sjöräddningsmyndighet som leder räddningen av människoliv till havs. Dessutom deltar Gränsbevakningsväsendet i räddningsverksamheten och ansvarar för samordning av sjöräddningstjänsten mellan olika aktörer, bistående av fartyg och båtar som råkat i sjönöd, förebyggande av olyckor, efterspaning av försvunna personer, sjuktransporter från fartyg samt läkarkonsultation till sjöfarande.

Sjöräddningen leds från sjöräddningscentralen i Åbo eller sjöräddningsundercentralen i Helsingfors.

Gränsbevakningsväsendet bedriver samarbete på havsområdet med flera myndigheter och frivilliga. De viktigaste samarbetsparterna är Trafikverket, Trafiksäkerhetsverket, försvarsmakten, miljömyndigheterna, polisen och räddningsverken.

Mer information

Petteri Leppänen, kommendör, tfn 02954 21153