Sjöräddningen leds av Gränsbevakningsväsendet

Gränsbevakningsväsendet är ledande sjöräddningsmyndighet och svarar för organisering av sjöräddningstjänsten till havs.

Sjöräddningen omfattar efterspaning och räddning av människor som är i fara, den akutvård som ges dem samt skötseln av den radiokommunikation som hänför sig till kritiska lägen. I början av 2019 överfördes också ledningsansvaret för bekämpningen av miljöskador på öppna havsområden till Gränsbevakningsväsendet.

Gränsbevakningsväsendet deltar i räddningsverksamheten med egna resurser, sköter planeringen, utvecklingen och övervakningen av sjöräddningstjänsten samt svarar för samordningen av sjöräddningstjänsten mellan olika aktörer. Vidare deltar Gränsbevakningsväsendet i förebyggande verksamhet samt ansvarar för den maritima assistansservicen och för förmedlingen av telemedicinsk rådgivning till fartyg.

Sjöräddningen leds från sjöräddningscentralen i Åbo eller sjöräddningsundercentralen i Helsingfors.

Gränsbevakningsväsendet bedriver samarbete på havsområdet med flera myndigheter och frivilliga. De viktigaste samarbetsparterna är Trafikledsverket, Transport- och kommunikationsverket, försvarsmakten, miljömyndigheterna, polisen och räddningsverken.

Mer information

Sami Järvenpää, specialist för sjöräddning, tfn 029 542 1152, [email protected]