Praktik vid inrikesministeriet

Vi rekryterar årligen flera högskolepraktikanter från universitet och yrkeshögskolor till mångsidiga uppgifter. Praktiken ger en bra möjlighet att bekanta sig med statsförvaltningen redan under studietiden och kan också öppna upp för karriärmöjligheter inom staten

Praktikperioden är sex månader för yrkeshögskolestuderande och tre månader för universitetsstuderande. En förutsättning för praktiken är att du är studerande, det vill säga att du ännu inte tagit ut examen. 

Våra praktikanter har rätt till samma förmåner som övriga anställda på ministeriet. Praktiken innefattar till exempel omfattande företagshälsovård samt motions- och kulturförmåner.  

Så här söker du praktikplats

Våra praktikplatser annonseras oftast under början av året och under våren. Tidpunkten då praktiken inleds varierar.

Vi söker praktikanter centraliserat via öppen rekrytering:

  • praktikplatser för yrkeshögskolestuderande publiceras på Jobteaser-portalerna (Haaga-Helia, Metropolia, Laurea och Arcada)
  • praktikplatser för universitetsstuderande publiceras på Aarresaari (Jobteaser och Valojobs).  

Vi meddelar också om våra lediga praktikplatser på inrikesministeriets LinkedIn.

Inrikesministeriet låter göra en säkerhetsutredning om den sökande som föreslås till praktiken. Sökanden ska ge sitt samtycke till att en säkerhetsutredning görs. 

Lön under praktiken

 Praktiken vid inrikesministeriet är alltid avlönad. År 2024 är lönen för en högskolepraktikant 1632 euro i månaden och för en YH-praktikant 1530 euro i månaden. Praktiken är i regel på heltid.  Praktikstöd från universitetet är inte en förutsättning för praktiken.

Bekanta dig med våra praktikanter | på finska