Befolkningen varnas genom varningsmeddelanden

Ett varningsmeddelande är ett effektivt sätt att på en gång varna en stor del av befolkningen.

Ett varningsmeddelande utfärdas i situationer där det är nödvändigt att varna allmänheten om en händelse som kan innebära fara för människors liv eller hälsa eller fara för omfattande skada eller förstörelse av egendom. Ett varningsmeddelande utfärdas också när den farliga situationen är över.

Varningsmeddelanden får utfärdas av

 • räddningsmyndigheterna
 • polisen
 • gränsbevakningsmyndigheterna
 • Nödcentralsverket
 • Strålsäkerhetscentralen
 • Meteorologiska institutet
 • Trafikledsverket
 • Transport- och kommunikationsverket Traficom
 • Livsmedelsverket
 • Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira
 • Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea
 • alla ministerier
 • Statens ämbetsverk på Åland

Varningsmeddelanden förmedlas i radio på finska och svenska

Varningsmeddelanden förmedlas alltid på Rundradios kanaler samt på alla kommersiella radiokanaler som har en långvarig koncession.

Den myndighet som utfärdar ett varningsmeddelande kan besluta att meddelandet dessutom förmedlas i television. I television förmedlas varningsmeddelanden

 • på kanalerna YLE TV1, YLE TV2, YLE Teema och YLE Fem och
 • på de kommersiella kanalerna MTV3, Nelonen och Sub.

Dessutom publicerar Rundradion varningsmeddelanden också på sin webbplats och på Text-tv.

Varningsmeddelanden utfärdas alltid på finska och svenska. I sådana fall där den farliga händelsen eller dess följder berör samernas hembygdsområde ska varningsmeddelandet utfärdas även på samiska.

Handboken om varningsmeddelanden innehåller anvisningar om hur varningsmeddelanden utfärdas

Handboken om varningsmeddelanden innehåller anvisningar till myndigheterna om hur varningsmeddelanden utfärdas och sänds. Om varningsmeddelande föreskrivs i lagen om varningsmeddelanden.

Handbok om varningsmeddelanden | IM publikation 2/2013

 

Mer information