Flaggornas rangordning

När vi flaggar med flera olika nationalflaggor följer vi internationell flaggpraxis. Vid internationell flaggning intar värdlandets flagga hedersplatsen. I Finland föreskrivs detta i förordningen om flaggning med Finlands flagga.

Hedersplatsen är i allmänhet heraldiskt höger d.v.s. från åskådaren betraktat till vänster.

En främmande stats flagga visas samma respekt som den egna flaggan så att alla flaggor är på samma höjd och flaggstängerna är av samma längd.

Flaggornas rangordning i Finland

 1. Finlands flagga
 2. Andra självständiga länders flaggor placeras i fransk alfabetisk ordning (alltså nationens namn enligt fransk stavning).
  När man flaggar enbart med nordiska flaggor kan flaggorna placeras i skandinavisk alfabetisk bokstavsföljd. Om Nordiska Rådet har ett möte i Finland placeras flaggorna: Finland, Danmark, Island, Norge, Sverige, Åland, Färöarna och Grönland samt sist eventuellt Nordiska Rådets flagga.
 3. Förbunds- och delstaters flaggor som kan jämställas med de nordiska självstyrelseområdena till exempel Åland, Färöarna.
 4. Internationella organisationers flaggor till exempel FN:s, Internationella Röda Korsets och den internationella olympiska rörelsens flagga.
 5. Internationella regionala organisationers flaggor, till exempel Europeiska unionens och Nordiska Rådets flaggor.
 6. Folkgruppers flaggor till exempel Sameflaggan.
 7. Statliga förvaltningsområdens flaggor: länens och landskapens flaggor
 8. Riksomfattande organisationers flaggor
 9. Organisations- och föreningsflaggor
 10. Övriga flaggor, till exempel företagsflaggor

Likvärdiga organisations- eller företagsflaggor bestäms enligt det år organisationen eller företaget har grundats så att den äldsta flaggan eller den äldsta organisationens flagga intar hedersplatsen.