Hoppa till innehåll
Media

Kakor på webbplatsen

En kaka (eller cookie) är en textfil som webbläsaren sparar på din dator, surfplatta eller telefon. Denna webbplats använder både kakor som är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera och kakor för besöksstatistik och kvalitetskontroll. Dessutom använder webbplatsen webbläsarens lokala lagringsutrymme (local storage) för att lagra identifikatorer. I denna text avses med kakor också denna teknik.

Kakor gör det bland annat möjligt att spara dina inställningar, såsom språkval, när du navigerar från en sida till en annan på webbplatsen. 

Med hjälp av nödvändiga kakor säkerställer vi webbplatsens tekniska funktion, och kakorna används inte för andra ändamål. På webbplatsen används alltid en säker förbindelse (https).
Med hjälp av (icke-nödvändiga) kakor för besöksstatistik och kvalitetskontroll utvecklar vi webbplatsen och säkerställer att den betjänar användarna. Vi hoppas att du också godkänner de icke-nödvändiga kakorna. Vi använder inte de insamlade uppgifterna för marknadsföring och lämnar inte ut uppgifter utanför statsrådet. Ministerierna har tillgång till varandras webbanalysuppgifter för att kunna utveckla sin webbkommunikation.

Tjänsteleverantörer är Statens center för informations- och kommunikationsteknik Valtori och dess avtalsparter.

Nödvändiga kakor

COOKIE_SUPPORT
Kaka i publikationssystemet som lagrar information om att kakor tillåtits i webbläsarens inställningar. Kakan lagras i ett år.

GUEST_LANGUAGE_ID
Kaka i publikationssystemet som lagrar information om användarens språkval och sparar den för nästa besök på webbplatsen. Kakan lagras i ett år.

JSESSIONID 
Kaka i publikationssystemet som används för att koppla användaren till en egen session. Kakan är aktiv under besöket på webbplatsen.

LFR_SESSION_STATE_10161
Kaka i publikationssystemet som används för att spara tidsstämpeln för användarens session och för att varna att sessionen håller på att löpa ut. Kakan lagras i ett år.

AWSALB, AWSALBCORS
Kakor i servermiljön som förbättrar användarupplevelsen genom att jämna ut belastningen på servrarna och säkerställa att användarsessionen inte avbryts. Den senare kakan säkerställer att webbplatsen fungerar i de nyaste webbläsarversionerna. Kakorna lagras i en vecka.

__CF_BM, _CFUVID, CF_CLEARANCE
Kakor i servermiljön som används för att identifiera och avvärja bottrafik och skadlig datatrafik samt attacker. Kakorna lagras i 30 minuter eller under besöket på webbplatsen.

YJA_COOKIE_ACCEPTANCE
Kaka på webbplatsen som sparar information om att användningen av kakor godkänns eller förbjuds i webbläsaren. Kakan lagras i ett år.

JSV, MTV1CONFSUM, MTV1PULSE
Kaka i tjänsten som hindrar skräppost, som tjänsten använder för att tolka om användaren är en bot eller inte. Kakan används när användaren skickar in formulär. Kakan är aktiv under besöket på webbplatsen.

_GRECAPTCHA
Kaka i tjänsten som hindrar skräppost, som tjänsten använder för att tolka om användaren är en bot eller inte. Kakan används när användaren skickar in formulär. Kakan lagras i sex månader.

Kakor för besöksstatistik och kvalitetskontroll

Om du godkänner användningen av kakor, samlar webbanalysen, det vill säga analyskakorna, allmänna statistiska uppgifter som används för utveckling av nättjänsten och för kvalitetskontroll.
Sådana uppgifter är till exempel information om 

  • via vilken sida du kom till webbplatsen
  • vilka sidor som laddats ned
  • vilken tid sidorna laddats ned
  • vilken webbläsare och vilket operativsystem du använder
  • vilken din internetleverantör är.

Webbanalys

Avsikten med analyskakorna är inte att identifiera enskilda personer, och användarens IP-adress sparas inte i sin helhet. Av IP-adressen framgår den organisation som registrerat adressen och adressens geografiska plats. Platsinformationen är riktgivande: på landnivå anges den geografiska platsen rätt exakt, men på region- och stadsnivå lite mindre exakt.

SNOOBIID
Kaka för webbanalys som tilldelar användaren en unik identifikator. Kakan lagras i två år.

SNOOBISESSION_INTERMIN_FI
Kaka för webbanalys som sparar uppgifter om besök på webbplatsen tills användaren lämnar webbplatsen. Kakan är aktiv under besöket på webbplatsen.

SNOOBI30MINUTE_INTERMIN_FI
Kaka för webbanalys som för samman uppgifter om besöken, om användaren återgår till webbplatsen inom en halv timme efter att ha lämnat den. Kakan lagras i 30 minuter.

Kvalitetskontroll

Vi använder tjänsten Siteimprove för att kontrollera webbplatsens tillgänglighet, användbarhet och kvalitet, bland annat hur länkarna fungerar. 
 
IP-adresserna anonymiseras automatiskt, och de insamlade uppgifterna kan inte kopplas till personen.
 
Siteimprove överlåter inte uppgifterna vidare och tredje parter kan inte utnyttja kakor eller uppgifter som kan kopplas till dem.

NMSTAT
Kaka i tjänsten Siteimprove som sparar information om användningen av webbplatsen. Kakan lagras i 999 dagar.

Med hjälp av tjänsten React & Share kan vi samla in respons av webbtjänstens användare för att kunna utveckla webbplatsens innehåll. Om du godkänner kakorna, ser du på flera sidor responsknappar som du kan klicka på för att berätta din åsikt om innehållet på sidan. 

Kakorna sparar en slumpmässig serie tecken i besökarens webbläsare för att identifiera händelser från samma webbläsare. Användare kan inte identifieras med hjälp av kakorna.

I fältet för öppen respons kan du anonymt ge respons på innehållet på sidan. De som önskar få svar på responsen hänvisas till den allmänna responsblanketten. 

Insticksprogram och länkar till andra tjänster

Länkar och delningsknappar som leder till sociala medier förmedlar inte information om användaren till tjänsteleverantörerna, om länkarna och knapparna inte klickas. 
Information om kakorna för sociala medier finns i meddelandet om behandling av personuppgifter i respektive tjänst.

Förbud mot användningen av kakor

Ministeriets webbplats använder ett meddelande om kakor (på eng-elska cookie banner eller cookie consent banner). När du använder webbplatsen kan du ge ditt samtycke till användning av icke-nödvändiga kakor och insticksprogram (plug-ins).

Om du inte godkänner kakor, lagras inte heller icke-nödvändiga kakor eller insticksprogram på din dator, surfplatta eller telefon.

Om besökaren har blockerat lagringen av kakor i webbläsarens inställningar eller använder webbläsaren i privat (Private Browsing), kan valet av kakor inte sparas. Om webbläsaren har påkopplat valet spåra inte (Do not track) status, begärs inget godkännande av kakor, utan kakor som är nödvändiga för webbplatsens funktion godkänns automatiskt och andra kakor förkastas automatiskt.

Du kan ändra ditt tidigare val av kakor genom att klicka på länken nedan. När du klickar på länken visas meddelandet om kakor på nytt.