Frontex samordnar de europeiska gränsmyndigheternas samarbete

Frontex, dvs. Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån, samordnar det operativa samarbetet hos europeiska ländernas gränsmyndigheter. I Frontex verksamhet deltar EU-medlemsländer, Schengenländer och länder utanför EU. Finland har redan i åratal varit med och utvecklat Frontex verksamhet.

Finland deltar aktivt i Frontex insatser

Trots att Finland är litet, deltar landet aktivt i Frontex insatser. Finland skickar årligen tiotals experter till olika delar av Europa för att stödja andra länder i deras gränskontroll.

Varje år deltar finländska experter i sådana insatser på olika länders flygfält som syftar till att bl.a. bekämpa människosmuggling och olaglig inresa. Du kan möta en finländsk gränsbevakningsexpert på flygfältet t.ex. i Zürich eller Madrid.

Finland skickar också många gränsbevakare till gränsövergångsställen vid europeiska länders yttre landgränser. Man deltar i insatser på gränsövergångsställen i Finlands närområden t.ex. i Storskog i Norge eller Narva i Estland, men också utanför EU, t.ex. i Serbien eller Makedonien.

De europeiska landgränser som står under tryck stöds med gränskontrollpatruller. Finländska experter i gränskontroll deltar med sina hundar i gemensamma insatser bl.a. i Grekland, Bulgarien och Ungern.

Finland får också stöd av andra länder. Frontex insatser genomförs också på Helsingfors-Vanda flygplats, i Helsingfors hamn och på många gränsövergångsställen vid östgränsen. Där kan man möta utländska tjänstemän som arbetar i Finland genom finansiering av Frontex och under ledning av Gränsbevakningsväsendet i Finland.

Med i kontrollen vid sjögränsen och sjöräddningsuppdrag på Medelhavet

Under de senaste åren har sjögränserna varit under det största trycket av olaglig invandring. Därför har Gränsbevakningsväsendet stött i synnerhet Italien och Grekland ute på Medelhavet. Finländska experter i gränssäkerhet deltar i hamnar och vid förläggningar i intervjuer av personer som anländer olagligt.

Man satsar mest på den materiel som används vid kontrollen vid sjögränsen. Finland har stött Medelhavsländerna bland annat genom ett spaningsflygplan, ett utsjöbevakningsfartyg och patrulleringsbåtar.

Till uppgifterna till sjöss hör förutom gränskontroll bl.a. räddning av personer som är i sjönöd och övervakning som rör miljöskyddet. Genom sådana insatser med flera syften sparar man pengar och når bättre resultat.

Reserven för snabba insatser står i beredskap

Finland har 30 gränsbevakningsmän och teknisk materiel som står i beredskap om gränssituationen försämras och något medlemsland behöver snabb hjälp. Denna reserv för snabba insatser möjliggör ett effektivt tilläggsstöd till de medlemsländer som står under tryck.

Frontex stöder medlemsländerna också när det gäller bl.a. utbildning, lägesbild samt forskning och utveckling. De extra kostnader som deltagande i Frontex verksamhet ger upphov till för de finska myndigheterna täcks ur Europeiska unionens budget.

Mer information

Matti Pitkäniitty, avdelningschef, tfn 0295 421 131, [email protected]