Frågor och svar om brandvarnare 

Brandvarnare är obligatoriska i alla bostäder. Brandvarnare är antingen traditionella batteridrivna brandvarnare eller brandvarnare som är anslutna till byggnadens elnät. Brandvarnare kan också ha olika ytterligare egenskaper.

Ansvaren för brandvarnare ändras den 1 januari 2026 när ansvaret för att skaffa brandvarnare och hålla dem i skick överförs från innehavaren av lägenheten, det vill säga den som bor i lägenheten, till byggnadens ägare. Syftet med ändringen av räddningslagen är att skyldigheterna i fråga om brandvarnare ska fullgöras bättre än för närvarande och att de nuvarande bestämmelserna ska förtydligas.  

I inkvarteringslokaler och vårdinrättningar är verksamhetsutövaren också i fortsättningen skyldig att skaffa brandvarnare och hålla dem i skick. I inkvarteringslokaler och vårdinrättningar används ofta brandlarmanläggningar i stället för brandvarnare.