Nödcentralerna tar emot nödmeddelanden

Nödcentralerna tar emot nödmeddelanden som rör räddnings- och polisväsendet samt social- och hälsovårdssektorn och förmedlar dem vidare till olika hjälpande myndigheter och samarbetspartner.

Nödcentralen ger också råd och vägledning till den som ringer. Nödcentralen är den första myndighetslänken i kedjan till att få hjälp.

Nödcentralsverket producerar tjänster för hela Fastlandsfinland

Nödcentralsverket producerar nödcentralstjänster för hela Finland med undantag av Åland. Det finns sex nödcentraler i Finland, och deras gemensamma centralförvaltning ligger i Björneborg. Nödcentralerna ligger i Kervo, Kuopio, Uleåborg, Vasa, Björneborg och Åbo.

Nödcentralsverket är ett ämbetsverk som lyder under inrikesministeriet och som resultatstyrs av inrikesministeriet och social- och hälsovårdsministeriet tillsammans.

Nödnumret i Finland är 112

I Finland finns bara ett nödnummer, 112. Samma nödnummer fungerar i alla EU-länder. Du kan ringa nödnumret 112 gratis från vilken telefon som helst utan riktnummer. Det går även att ringa 112 från ett utländskt mobilabonnemang. Inte heller då behövs något riktnummer. Knappa bara in 112.