Nödcentralerna tar emot nödmeddelanden

Nödcentralerna tar emot nödmeddelanden som rör räddnings- och polisväsendet samt social- och hälsovårdssektorn och förmedlar dem vidare till olika hjälpande myndigheter och samarbetspartner.

Nödcentralen ger också råd och vägledning till den som ringer. Nödcentralen är den första myndighetslänken i kedjan till att få hjälp.

Nödcentralsverket producerar tjänster för hela Fastlandsfinland

Nödcentralsverket producerar nödcentralstjänster för hela Finland med undantag av Åland. Det finns sex nödcentraler i Finland, och deras gemensamma centralförvaltning ligger i Björneborg. Nödcentralerna ligger i Kervo, Kuopio, Uleåborg, Vasa, Björneborg och Åbo.

Nödcentralsverket är ett ämbetsverk som lyder under inrikesministeriet och som resultatstyrs av inrikesministeriet och social- och hälsovårdsministeriet tillsammans.

Varje myndighet som deltar i nödcentralsverksamheten ger till Nödcentralsverket anvisningar och planer för behandling och förmedling av uppdrag och för andra meddelanden och uppdrag inom sitt verksamhetsområde.

Nödcentralsdatasystemet Erica förenhetligar mottagandet av nödsamtal

Alla de sex nödcentralerna i Finland har ett gemensamt datasystem, Erica. Systemet används förutom av nödcentralerna också av polisen, räddningsväsendet, social- och hälsovårdsväsendet och Gränsbevakningsväsendet.

Genom datasystemet kopplas nödsamtalen i första hand till den nödcentral som ligger närmast den som ringer. Om denna nödcentral är överbelastad, söker systemet en ledig jourhavande vid någon annan nödcentral.