Förslag om flaggdagar och behandlingen av dem vid ministeriet

När man överväger nya flaggdagar är det viktigt att komma ihåg att det i Finland råder frihet att flagga. Var och en har rätt att flagga med nationalflaggan när det finns skäl till det, också utanför flaggdagarna i kalendern. Endast förbudet mot flaggning på natten är absolut. Den som flaggar ska iaktta flaggtiderna.

Förslag om nya flaggdagar

Inrikesministeriet tar varje år emot förslag om nya flaggdagar för att hedra viktiga personer och företeelser. Frågor som rör flaggning är till sin natur sådana att de kan vara under behandling ganska länge när ministeriet överväger möjligheterna att etablera nya flaggdagar.

Ministeriet fattar sitt beslut med hänsyn till ett yttrande av kommittén för Finlands flagga från 1970-talet, enligt vilket föremål för nya flaggdagar bör vara accepterade av så många medborgare som möjligt för att allmän flaggning ska kännas naturligt. Dessutom bör det inte finnas alltför många flaggdagar för att folk kan tröttna på flaggdagarna och för att flaggningskostnaderna inte ska öka.

Fritt formulerade, motiverade förslag om flaggdagar kan skickas in till ministeriets registratorskontor.

Från förslag om flaggning till flaggdag i kalendern

Processen för att en flaggdag ska bli vedertagen kan inledas så att ministeriet rekommenderar flaggning varje år, så som till exempel i fråga om den finska naturens dag och Miina Sillanpää-dagen. Flaggning på båda dagarna rekommenderades första gången 2017 och dagarna infördes i kalendern som vedertagna flaggdagar från och med 2023.

När allmän flaggning har rekommenderats flera år i rad kan ministeriet ge en rekommendation till Helsingfors universitets almanacksbyrå om att dagen ska införas som vedertagen flaggdag i almanackor som ges ut av universitetet. Inrikesministeriet har under 2000-talet föreslagit fem nya flaggdagar för almanacksbyrån.

  • Minna Canths dag den 19 mars fanns med i almanackan för första gången 2007.
  • Sibelius födelsedag den 8 december infördes i almanackan 2011.
  • Inrikesministeriet föreslog år 2015 att barnkonventionens dag skulle tas in i almanackan som en etablerad flaggdag. Barnkonventionens dag var för första gången en flaggdag i kalendern år 2020.
  • År 2023 fanns det två nya vedertagna flaggdagar i almanackan: den finska naturens dag den sista lördagen i augusti och Miina Sillanpää-dagen, medborgarinflytandets dag den 1 oktober.
  • År 2011 införde Helsingfors universitet dessutom Europadagen som flaggdag i enlighet med inrikesministeriets rekommendationer under flera år.