Uppföljning av åtgärderna

I Finland har man arbetat systematiskt för att förebygga våldsbejakande radikalisering och extremism sedan 2012 då det första nationella åtgärdsprogrammet för förebyggande av våldsbejakande radikalisering och extremism fastställdes.

Utöver åtgärdsprogrammen har inrikesministeriet publicerat årsrapporter samt översikter av läget i fråga om våldsam extremism. Årsrapporterna innehåller uppgifter om hur åtgärdsprogrammets mål har uppnåtts.