Ledningen och organisationen

Inrikesministeriet leds av inrikesministern samt kanslichefen, som är den högsta tjänstemannen.

Vid inrikesministeriet finns fem avdelningar: en polisavdelning, en räddningsavdelning, en migrationsavdelning, en gränsbevakningsavdelning, som samtidigt är staben för Gränsbevakningsväsendet, och en förvaltnings- och utvecklingsavdelning.

Direkt underställda kanslichefen är enheten för internationella frågor, enheten för nationell säkerhet, kommunikationsenheten, enheten för intern granskning och stödenheten för staben.

Inrikesministeriets organisationsschema

Statsrådets förordning om inrikesministeriet | Finlex