Ledningen och organisationen

Inrikesministeriet leds av inrikesministern samt kanslichefen, som är den högsta tjänstemannen.

Vid inrikesministeriet finns fem avdelningar:

  • polisavdelningen
  • räddningsavdelningen
  • migrationsavdelningen
  • gränsbevakningsavdelningen, som samtidigt är staben för Gränsbevakningsväsendet
  • förvaltnings- och utvecklingsavdelningen.

Direkt underställda kanslichefen är enheten för internationella frågor, enheten för nationell säkerhet, kommunikationsenheten, enheten för intern granskning och stödenheten för staben.

Inrikesministeriets organisationsschema

Statsrådets förordning om inrikesministeriet | Finlex

Inrikesministeriets ledning och organisation på finlandssvenskt teckenspråk