Återsändningsavtal

Det finns två slags avtal om återtagande, dvs. s.k. återsändningsavtal: Europeiska unionens återtagandeavtal och bilaterala återtagandeavtal.

Dessutom finns det andra avtal och samförståndsavtal som gäller återtagande.

EU:s återtagandeavtal

EU kan med stöd av sitt grundfördrag med länder utanför EU ingå sådana avtal som gäller återsändande av medborgare i dessa länder från EU till deras hem- eller utreseländer. Dessa återtagandeavtal som EU ingått omfattar alla medlemsländer, varvid man inte behöver separata bilaterala avtal.

Medlemsländerna har inom ramen för EU:s återtagandeavtal möjlighet att utarbeta ett noggrannare bilateralt genomförandeprotokoll. Ett sådant protokoll har Finland utarbetat endast med Ryssland år 2013.

För närvarande har EU ett gällande återtagandeavtal med följande stater och självstyrande områden:

 • Albanien (2006)
 • Armenien (2014)
 • Azerbajdzjan (2014)
 • Bosnien och Hercegovina (2008)
 • Georgien (2011)
 • Hongkong (2004)
 • Kap Verde (2014)
 • Macao (2004)
 • Nordmakedonien (2008)
 • Moldavien (2008)
 • Montenegro (2008)
 • Pakistan (2010)
 • Serbien (2008)
 • Sri Lanka (2005)
 • Turkiet (2014)
 • Ukraina (2008)
 • Ryssland (2007)
 • Vitryssland (2020).

Europeiska unionens råd har gett kommissionen befogenhet att förhandla om återtagandeavtal också med följande stater:

 • Algeriet (2002)
 • Jordanien (2015)
 • Kina (2002)
 • Marocko (2000)
 • Nigeria (2016)
 • Tunisien (2014).

När det gäller dessa länder har förhandlingsprocessen inte tills vidare framskridit till återtagandeavtal.

Bilaterala återtagandeavtal

Förutom EU-avtalen har Finland dessutom bilaterala återtagandeavtal med följande stater:

 • Bulgarien (1998)
 • Kosovo (2013)
 • Lettland (1997)
 • Litauen (1997)
 • Rumänien (2001)
 • Schweiz (2010)
 • Estland (1996).

Det är fortfarande möjligt att ingå bilaterala återtagandeavtal med länder med vilka kommissionen inte förhandlar om återtagandeavtal på EU-nivå.

Andra avtal och protokoll som gäller återtagande

Finland förhandlar om samarbetsprotokoll om återresor med Irak och Somalia.

Migrationsverket har år 2012 med Somaliland (inte Somalia) gjort upp ett samarbetsprotokoll som gäller frivillig återresa.

Mer information

Marja Avonius, specialsakkunnig 
inrikesministeriet, Maahanmuutto-osasto, Kansainvälinen suojelu ja varautuminen   E-postadress:


Berit Kiuru, ledande sakkunnig 
inrikesministeriet, Maahanmuutto-osasto, Kansainvälinen suojelu ja varautuminen Telefon:0295488283   E-postadress: