Ge respons

De personuppgifter som samlats in i samband med responsen används endast för behandling och besvarande av responsen.

Se till att inte uppge konfidentiella eller känsliga uppgifter på responsblanketten. 

Vänligen ge respons endast under eget namn eller, om du så vill, anonymt. Uppträdande under någon annans namn kan tolkas som identitetsstöld eller jämställas med exempelvis ärekränkning.

Respons

Dina synpunkter skickas till ministeriets registratorskontor, varifrån de förmedlas vidare till rätt instans vid ministeriet för att besvaras.