Synpunkter

Dina synpunkter skickas till ministeriets registratorskontor, varifrån de förmedlas vidare till rätt instans vid ministeriet för att besvaras.