Kanslichef

Kanslichef Ilkka Salmi var inrikesministeriets högsta tjänsteman fram till den 15 januari 2020. Den nya kanslichefen har inte ännu utnämnts.

Kanslichefens uppgift är att bistå ministern i att leda, utveckla och övervaka verksamheten vid ministeriet och inom dess förvaltningsområde. Kanslichefen leder ministeriets strategiska planering, samordnar genomförandet av strategin, svarar för den interna övervakningen samt biträder ministern i att planera, genomföra och övervaka vittomfattande ärenden samt leder resultatstyrningen inom förvaltningsområdet.

Kontaktinformation
sekreterare Anna-Mari Kautto, 029 541 8804

Yhteystiedot – Yhteystietonosto

Anna-Mari Kautto, Kansliapäällikön sihteeri 
inrikesministeriet, Hallinto- ja kehittämisosasto, Strateginen ohjaus ja kehittäminen 0295418804