Inrikesministeriets strategi på lättläst svenska


Lättläst.
Inrikesministeriet har uppdaterat sin strategi. Strategin visar hur inrikesministeriet och dess olika förvaltningar ska arbeta de kommande åren.
Den nya strategin började användas i januari 2022.

Inrikesministeriet ansvarar till exempel för polisens verksamhet,
övervakningen av Finlands gränser på land och till sjöss,
nödcentralernas och räddningsverkens verksamhet
och för frågor som gäller invandring,
till exempel för förläggningar för människor som ansöker om asyl.

Strategins mål

Strategin har fyra mål.
Läs nedan om strategins mål
och om allt som vi gör för att nå målen.

 1. Alla människor känner sig trygga.

  Vi arbetar för att alla i Finland har en trygg vardag
  och att de känner sig trygga.
  Vi sköter till exempel om att
  det är lätt för människor att ta kontakt
  med polisen eller räddningsverket
  och för att hjälpen kommer snabbt.
  Vi ser till att det är lätt att nå polisen
  på gatorna och på nätet.

 2. Människorna, miljön och egendomen är trygg.

  Vi ser till att människorna, miljön
  och människornas egendom är trygg.
  Vi utreder så många brott som möjligt
  och förhindrar brott och olycksfall på förhand.
  Vi tänker också på klimatet
  och undviker att belasta miljön för mycket.

 3. Vi förhindrar allvarliga störningar och hot mot Finlands trygghet.

  Vi har förberett oss på störningar och 
  undantagsförhållanden av olika slag.
  Vi vet vilka hot som riktas mot Finland
  och förhindrar dem i samarbete.
  Vi ser till att ingen hotar Finlands gränser.
  Vi ser till att ingen kommer över Finlands gräns utan lov.

 4. Invandring bygger upp ett hållbart Finland.

  Vi ser till att tjänsterna för invandring fungerar smidigt
  och att människor behandlas rättvist.
  Vi informerar öppet om invandringen.
  Vi ökar välfärden i Finland
  till exempel genom att sysselsätta invandrare.
  I ett välmående och hållbart Finland
  finns det tillräckligt med tjänster och 
  tillräckligt många människor till olika jobb.

Målen nås genom kompetens och samarbete

Vi når strategins mål
när vi har tillräckligt många skickliga anställda.
Vi ser till att våra anställda 
får arbeta i en bra och trygg miljö.
Vi uppskattar varje människas arbete.

Vi samarbetar också med Europeiska unionen, dvs. EU,
och med andra internationella aktörer.
Vi samarbetar internationellt för att förhindra 
till exempel terrorism,
brottslighet och olaglig invandring.
 

Den svenska lättlästa texten har utarbetats  i samarbete med LL-Center.