Inrikesministeriets kontaktinformation

Postadress: PB 26, 00023 Statsrådet
Huvudkontor: Kyrkogatan 12, Helsingfors

Telefon 0295 480 171 (växel), direktnummer 0295...
Fax 09 160 44635 (registratorskontor)

Registratorskontor och handlingar

Officiell e-postadress: [email protected]
tfn 0295 418 8888
Postadress: PB 26, 00023 Statsrådet

Handlingar som riktas till inrikesministeriet kan lämnas in till statsrådets distributionscentral på adressen Riddaregatan 2 B, Helsingfors (kl. 8–16.15).

E-post

[email protected]
gränsbevakningsavdelningen: [email protected]

Inrikesministeriets adress för elektronisk fakturering

EDI-kod: 003702459923200
OpusCapita Solutions Oy förmedlarkod: E204503
Inrikesministeriets FO-nummer: 0245992-3
Momsnummer: FI02459923

Närmare information om fakturering

Ministeriets ledning

Inrikesminister Maria Ohisalo
Kanslichef Kirsi Pimiä
Statssekreterare Olli-Poika Parviainen

Förvaltnings- och utvecklingsavdelningen: Överdirektör Jukka Aalto
Polisavdelningen: Överdirektör Kauko Aaltomaa
Räddningsavdelningen: Räddningsöverdirektör Kimmo Kohvakka
Migrationsavdelningen: Överdirektör Minna Hulkkonen
Gränsbevakningsavdelningen: Gränsbevakningsväsendets biträdande chef, konteramiral Markku Hassinen
Enheten för internationella frågor: Överdirektör Laura Yli-Vakkuri
Enheten för nationell säkerhet: direktör Petri Knape