Inrikesministeriets kontaktinformation

Telefon och fax

Telefon 0295 480 171 (växel)
direktnummer 0295...
Fax 09 160 44635 (registratorskontor)

Postadress

PB 26, 00023 Statsrådet

Besöksadress

Huvudsakligt verksamhetsställe: Kyrkogatan 12, Helsingfors

Huvudingången på Kyrkogatan 12 är tillgänglig. Det finns en dörrtelefon vid huvudingången. Möteslokalerna på andra våningen är tillgängliga via hiss. På andra våningen finns en tillgänglig toalett.

Inrikesministeriets reception: tfn 0295 418 833 och 040 5283454 eller per e-post: [email protected] 

 

Registratorskontor och handlingar

Officiell e-postadress: [email protected] 
tfn 0295 418 8888 (frågor som gäller dokumenthantering och arkivet)
Postadress: PB 26, 00023 Statsrådet

Handlingar som riktas till inrikesministeriet kan lämnas in till statsrådets distributionscentral på adressen Riddaregatan 2 B, Helsingfors (kl. 8–16.15).

E-post

[email protected]
gränsbevakningsavdelningen: [email protected]

Inrikesministeriets adress för elektronisk fakturering

EDI-kod: 003702459923200
OpusCapita Solutions Oy förmedlarkod: E204503
Inrikesministeriets FO-nummer: 0245992-3
Momsnummer: FI02459923

Närmare information om fakturering

Ministeriets ledning

Inrikesminister Krista Mikkonen
Kanslichef Kirsi Pimiä
Statssekreterare Akseli Koskela

Förvaltnings- och utvecklingsavdelningen: Överdirektör Jukka Aalto
Polisavdelningen: Överdirektör Tomi Vuori
Räddningsavdelningen: Räddningsöverdirektör Kimmo Kohvakka
Migrationsavdelningen: Överdirektör Minna Hulkkonen
Gränsbevakningsavdelningen: Gränsbevakningsväsendets biträdande chef, konteramiral Markku Hassinen
Enheten för internationella frågor: Överdirektör Laura Yli-Vakkuri
Enheten för nationell säkerhet: direktör Petri Knape

Inrikesministeriets kontaktuppgifter på finlandssvenskt teckenspråk