Inledande av ärenden

Inledande av ett ärende vid inrikesministeriet Med denna blankett kan du inleda ett ärende vid ministeriet. Meddela din e-postadress om du vill bli informerad om ärendenumret efter att ärendet inletts.

Det här fältet är obligatoriskt.
Det här fältet är obligatoriskt.
Det här fältet är obligatoriskt.