Asia vireille

Vireille saattaminen tarkoittaa asian toimittamista sisäministeriön käsiteltäväksi. Koska verkkoyhteys ei ole suojattu, verkkolomakkeelle ei tule kirjoittaa arkaluonteisia tietoja kuten henkilötunnusta.

Tämä tieto on pakollinen. Nimi:
Tämä tieto on pakollinen. Sähköposti:
Tämä tieto on pakollinen. Asia: