Pelastustoimi

Sisäministeriö johtaa, ohjaa ja valvoo pelastustointa ja valmistelee sitä koskevan lainsäädännön. Tavoitteena on turvallinen ja kriisinkestävä Suomi. Suomessa on 22 kuntien yhteisesti ylläpitämää pelastuslaitosta, jotka hoitavat pelastustoimen tehtävät alueellaan.

Pelastustoimea koskevat uusimmat uutiset

Helsingin pelastuskoulu saa jatkoa
SM
Tiedote 27.9.2019 13.35
Piirinuohousjärjestelmä loppuu 30.6.2019
SM
Tiedote 26.6.2019 10.39