Väestönsuojelulla autetaan siviiliväestöä

Sisäministeriö johtaa ja koordinoi pelastustoimen vastuulla olevia väestönsuojelun kansallisia järjestelyitä. Pelastustoimen viranomaiset huolehtivat vastuullaan olevien väestönsuojelutehtävien edellyttämästä toiminnan ja suunnitelmien yhteensovittamisesta valtakunnallisen tason lisäksi myös alueellisella ja paikallisella tasolla.

Väestönsuojelun tarkoituksena on

  • siviiliväestön suojelu aseellisen hyökkäyksen vaaroilta
  • auttaa väestöä selviytymään aseellisen hyökkäyksen välittömiltä vaikutuksilta
  • luoda välttämättömät edellytykset eloonjäämiselle.

Väestönsuojeluun turvaudutaan sodan tai sodan uhkan aikana.

Väestön varoittaminen ja evakuointi ovat väestönsuojelutehtäviä

Väestönsuojelutehtäviä ovat muun muassa väestön varoittaminen, evakuointi ja suojaaminen väestönsuojiin, sammutus- ja pelastustoiminta sekä lääkintähuolto. Pelastustoimen rinnalla väestönsuojelusta vastaavat ne viranomaiset, jotka hoitavat siihen kuuluvia tehtäviä normaalioloissakin.

Viranomaisten voimavaroja voidaan valmiuslain nojalla sodan tai sen uhkan aikana täydentää määräämällä lisähenkilöstöä väestön suojelemisen kannalta välttämättämiin tehtäviin, kuten sammutus-, pelastus-, ensiapu-, huolto-, raivaus- ja puhdistustehtäviin sekä väestönsuojeluorganisaation johto- ja erityistehtäviin.

Väestönsuojelulla on kansainvälisin sopimuksin määritelty erityinen asema. Väestönsuojeluhenkilöstö, -materiaali ja -tilat nauttivat erityistä suojelua aseellisissa konflikteissa. Väestönsuojelun tunnuksena käytetään sinistä tasasivuista kolmiota oranssilla pohjalla.

Lisätietoja

Mikko Hiltunen, Pelastusylitarkastaja 
sisäministeriö, Pelastusosasto, Siviilivalmiusyksikkö Puhelin:0295488341   Sähköpostiosoite: