Väestönsuojelulla autetaan siviiliväestöä

Sisäministeriö johtaa ja koordinoi pelastustoimen vastuulla olevia väestönsuojelun kansallisia järjestelyitä. Pelastustoimen vastuulla on toimialaansa kuuluvat väestönsuojelutehtävät valtakunnallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla.

Väestönsuojelun tarkoituksena on

  • siviiliväestön suojelu aseellisen hyökkäyksen vaaroilta
  • auttaa väestöä selviytymään aseellisen hyökkäyksen välittömiltä vaikutuksilta
  • luoda välttämättömät edellytykset eloonjäämiselle.

Väestönsuojeluun turvaudutaan sodan tai sodan uhkan aikana.

Varoittaminen ja evakuointi ovat väestönsuojelutehtäviä

Väestönsuojelutehtäviä ovat muun muassa väestön varoittaminen, evakuointi ja suojaaminen väestönsuojiin, sammutus- ja pelastustoiminta sekä lääkintähuolto. Pelastustoimen rinnalla väestönsuojelusta vastaavat ne viranomaiset, jotka hoitavat siihen kuuluvia tehtäviä normaalioloissakin.

Viranomaisten voimavaroja voidaan valmiuslain nojalla sodan tai sen uhkan aikana täydentää määräämällä lisähenkilöstöä sammutus-, pelastus-, ensiapu-, huolto-, raivaus- ja puhdistustehtäviin sekä väestönsuojeluorganisaation johto- ja erityistehtäviin.

Väestönsuojelulla on kansainvälisin sopimuksin määritelty erityinen asema. Väestönsuojeluhenkilöstö, -materiaali ja -tilat nauttivat erityistä suojelua aseellisissa konflikteissa. Väestönsuojelun tunnuksena käytetään sinistä tasasivuista kolmiota oranssilla pohjalla.

Lisätietoja

Mikko Hiltunen, erityisasiantuntija 
sisäministeriö, Pelastusosasto, Siviilivalmiusyksikkö 0295488341