Poliisin toimijat ja vastuut

Poliisin toimijoita ovat Poliisihallitus, poliisilaitokset, Keskusrikospoliisi ja Poliisiammattikorkeakoulu.

Poliisihallitus johtaa poliisitoimintaa

Poliisihallitus on keskusvirasto, joka johtaa ja ohjaa operatiivista poliisitoimintaa. Sen tehtävänä on suunnitella, kehittää, johtaa ja valvoa poliisitoimintaa ja sen tukitoimintoja. Poliisihallitus vastaa siitä, että kansalaiset saavat poliisin palveluja tasapuolisesti ja laadukkaasti eri puolilla Suomea.

Poliisihallitus toimii Helsingissä ja lisäksi siihen kuuluvat arpajais- ja asehallinto Riihimäellä sekä turvallisuusalan valvonta Mikkelissä. Poliisihallitusta johtaa poliisiylijohtaja.

Poliisihallituksen alaisuudessa toimivat poliisilaitokset sekä poliisin valtakunnalliset yksiköt Keskusrikospoliisi ja Poliisiammattikorkeakoulu. Poliisihallitus vastaa näiden yksiköiden tulosohjauksesta. 

Poliisilaitokset muodostavat paikallispoliisin

Paikallispoliisin muodostavat 11 poliisilaitosta. Paikallispoliisin palveluverkko koostuu pääpoliisiasemasta, poliisiasemista, poliisin palvelupisteistä sekä yhteispalvelupisteistä.

Poliisilaitokset ovat:

 • Helsingin poliisilaitos
 • Hämeen poliisilaitos
 • Itä-Suomen poliisilaitos
 • Itä-Uudenmaan poliisilaitos
 • Kaakkois-Suomen poliisilaitos
 • Lapin poliisilaitos
 • Lounais-Suomen poliisilaitos
 • Länsi-Uudenmaan poliisilaitos
 • Oulun poliisilaitos
 • Pohjanmaan poliisilaitos
 • Sisä-Suomen poliisilaitos

Vuonna 2022 poliiseja oli noin 7 500. Hallitusohjelman tavoitteena on nostaa poliisitehtävissä toimivien määrä 8 000 poliisihenkilötyövuoteen vaalikauden loppuun mennessä.

Keskusrikospoliisi paljastaa ja tutkii vakavinta rikollisuutta

Valtakunnallisesti toimiva Keskusrikospoliisi (KRP) on erikoistunut kansainvälisen, järjestäytyneen, ammattimaisen ja muun vakavan rikollisuuden torjuntaan. KRP:llä on myös joitakin muita erityisiä asiantuntijatehtäviä, kuten vastuu poliisin, Tullin ja Rajavartiolaitoksen niin kutsutusta PTR-rikostiedusteluyhteistyöstä. Suomen ainoa Rikostekninen laboratorio toimii Keskusrikospoliisissa. Laboratorio palvelee kaikkia poliisin yksiköitä sekä eräitä muita viranomaisia. Keskusrikospoliisissa toimii myös kyberrikostorjuntaan keskittynyt Kyberrikoskeskus.

Keskusrikospoliisi on kansainvälisen rikospoliisiyhteistyön kansallinen keskus Suomessa ja vastaa Interpolin, Europolin ja Schengenin kansallisten keskuksen tehtävistä.

Poliisiammattikorkeakoulu kouluttaa Suomen poliisit

Tampereella toimiva Poliisiammattikorkeakoulu (Polamk) vastaa poliisikoulutukseen rekrytoinnista ja opiskelijavalinnoista, poliisin tutkintokoulutuksesta, johtamiskoulutuksesta, täydennyskoulutuksesta sekä poliisialan tutkimus- ja kehittämistoiminnasta. Kaikki uudet poliisit valmistuvat Poliisiammattikorkeakoulusta. Pieksämäellä sijaitsee poliisin ajokoulutuskeskus ja poliisikoiraohjaajat koulutetaan poliisikoiralaitoksessa Hämeenlinnassa.

Poliisiammattikorkeakoulussa tehdään soveltavaa tutkimus- ja kehitystyötä, joka palvelee poliisitoiminnan ja sisäisen turvallisuuden suunnittelua ja kehittämistä. Polamkissa toimii myös poliisin tilastopalvelu.