Suomesta lähtenyt valtiollinen siviiliapu Ukrainaan ja lähialueille

Euroopassa on käynnissä erittäin poikkeuksellinen avustusoperaatio. Euroopan unionin pelastuspalvelumekanismin (European Union Civil Protection Mechanism) kautta on lähetetty mittavat määrät apua Ukrainaan ja naapurimaihin. Euroopan komissio valmistautuu pitkäkestoiseen kriisiin ja avustustarpeisiin.

Sisäministeriön pelastusosasto koordinoi Suomen valtion siviiliapua Ukrainaan pelastuspalvelumekanismin kautta.

Suomesta lähtenyt siviiliapu

Vuosi 2024

 • Kesäkuussa Ukrainaan lähetettiin kunnallisinfrastruktuurin lahjoituksia, kuten kauhakuormain. Lisäksi lähetettiin koulukalusteita, terveydenhuollon tarvikkeita ja esimerkiksi meteorologiseen mittaustyöhön tarkoitettu aaltopoiju.
 • Toukokuussa Suomen materiaaliapu Ukrainaan koostui terveydenhuollon ja energiasektorin lahjoituksista: esimerkiksi muuntajia, sairaalasänkyjä, hygieniavälineitä ja äitiyspakkauksia.
 • Huhtikuussa Ukrainaan toimitettiin energiasektorin tarvikkeita, kuten muuntajia ja kaasuverkon materiaaleja. Tämän lisäksi toimitettiin esimerkiksi koulukalusteita.
 • Maaliskuussa Ukrainaan toimitettiin laajasti erilaisia sairaalahuollon tarvikkeita. Näihin kuului esimerkiksi potilasvuoteita, leikkausvalaisimia, pyörätuoleja ja lämpökaappeja.
 • Helmikuun aikana Suomesta Ukrainaan toimitettiin ambulanssi, sähköverkon komponentteja ja erinäisiä muita energiasektorin tarvikkeita.
 • Tammikuussa Ukrainaan lähetettiin erilaisia terveydenhuollon tarvikkeita (ml. leikkauspöytiä, potilassänkyjä ja lämpökaappeja) sekä varavesisäiliö. 

Vuosi 2023

 • Joulukuussa Ukrainaan lähetettiin terveydenhuollon tarvikkeita (kuten erilaisia sairaalatarvikkeita ja infuusiopumppuja), energiasektorin tarvikkeita (kuten muuntajia, aggregaatteja ja releitä) sekä 70 000 muonapakkausta.
 • Marraskuussa Ukrainaan lähetettiin energiasektorin tarvikkeita (kuten muuntajia, varavoimakoneita ja suojareleitä), terveydenhuollon tarvikkeita (kuten erilaisia sairaalatarvikkeita, leikkauspöytiä ja ultraäänilaite), erilaisia palontorjuntatarvikkeita ja sammutusvaahtonesteitä sekä ajoneuvoja.
 • Lokakuussa Ukrainaan lähetettiin suuri määrä koulukalusteita, yhdeksän pelastustoimen ajoneuvoa sekä energiasektorin tarvikkeita, kuten generaattoreita, muuntajia ja suojareleitä. 
 • Syyskuussa Ukrainaan lähetettiin energiasektorin tarvikkeita (kuten generaattoreita, muuntajia ja sähkömoottoreita), ajoneuvoja (säiliöauto, kolme linja-autoa, nostokoriauto), IT-tarvikkeita ja Laptops for Ukraine -kampanjassa kerätyt laitteet (kuten kannettavia tietokoneita, matkapuhelimia ja näyttöjä, yhteensä 676 kappaletta).
 • Elokuun aikana Suomesta Ukrainaan toimitettiin suuri määrä vedenpuhdistukseen tarkoitettuja materiaaleja. Tämän lisäksi Ukrainaan on lähetetty lämmityskeskuksia ja sammutusauto. 
 • Heinäkuussa Ukrainaan lähetettiin vesisektorin tarvikkeita, kuten pumppuja, tehokloorauksyksiköitä ja vesikanistereita. Tämän lisäksi siviilipuolen materiaaliapua on lähtenyt myös esimerkiksi ambulanssien, energiasektorin tarvikkeiden ja kulttuuriperinnön suojeluun tarkoitettujen tarvikkeiden muodossa.
 • Kesäkuussa Ukrainaan on lähetetty sammutusvälineitä, sairaalatarvikkeita, generaattoreita ja koulukalusteita. Kahovkan padon tuhoamisesta johtuvaan avuntarpeeseen on lähetetty ruokapaketteja, vedenpuhdistustarvikkeita ja väliaikaismajoituksen tarvikkeita. 
 • Toukokuussa Ukrainaan lähetettiin äitiyspakkauksia, generaattoreita ja pelastustoimen tarvikkeita. Tämän lisäksi on lähetetty laajasti erilaisia terveydenhuollon tarvikkeita, kuten potilasmonitoreita ja keskoskaappeja.   
 • Huhtikuussa Ukrainaan on lähetetty erilaisia energiasektorin ja terveydenhuollon tarvikkeita sekä kaksi linja-autoa.  
 • Maaliskuussa Ukrainaan lähetettiin 77 muuntajaa, kaksi siirrettävää lämmön- ja höyryntuotantolaitosta, isokokoisia generaattoreita ja niiden varaosia, aurinkosähköjärjestelmä sekä erilaisia muita energiasektorin tarvikkeita. Lisäksi matkaan lähti äitiyspakkauksia, talvivaatteita, terveydenhuollon tarvikkeita ja koulukalusteita sekä linja-auto, ambulanssi ja simulaatioambulanssi. 
 • Helmikuussa Ukrainaan lähetettiin useita suurikokoisia varavoimalaitteita, UPS-laitteita, muuntajia, yksi siirrettävä lämmön- ja höyryntuotantolaitos, kolme sammutusautoa ja yksi säiliöauto, kaksi lämpösäädeltyihin kuljetuksiin soveltuvaa ajoneuvoa, sammutusasuja sekä 500 äitiyspakkausta. 
 • Tammikuussa Ukrainaan lähetettiin linja-autoja, energia-alan tarvikkeita, henkilökohtaisia suojatarvikkeita ja lääkintätarvikkeita. 

Vuosi 2022

 • 30.12. Ukrainaan lähetettiin kuusi ambulanssia.  
 • 22.12. Ukrainaan lähetettiin rekallinen jakelumuuntajia Ukrainan energiahuollon tueksi.
 • 19.–20.12. Ukrainaan lähetettiin muun muassa sairaalatarvikkeita, pelastustoimen tarvikkeita, vedenpuhdistusmateriaaleja ja pienikokoisia generaattoreita.
 • 7.12. Suomesta lähti kohti Ukrainaa viisi linja-autoa, joiden tarkoitus on auttaa ukrainalaisia lapsia ja nuoria koulukuljetuksissa. 
 • 24.11. Ukrainaan lähetettiin sähköverkon komponentteja, kuten virtamuuntajia, katkaisijoita ja releitä.
 • Loka–marraskuussa varavoimalaitteita ja henkilökohtaisia suojatarvikkeita lähetettiin Ukrainaan.
 • Elo–syyskuussa yhteensä viisi rekkaa, jotka sisälsivät väestönsuoja- ja sairaalatarvikkeita sekä läpivalaisulaitteen lähetettiin Ukrainaan.
 • 2.8. Pelastustoimen varusteita, kuten paareja, defibrillaattoreita, ensiapupakkauksia ja suojavarusteita lähetettiin Ukrainaan. 
 • 8.7. Lääkintä- ja säteilytarvikkeita lähetettiin Ukrainaan. 
 • 16.5. Lääkkeitä ja lääkinnällistä materiaaliapua lähetettiin Ukrainaan.
 • 14.4. Kaksi ambulanssia ja pelastustoimen tarvikkeita lähetettiin Ukrainaan sekä lääkinnällisiä tarvikkeita Moldovaan. Lisäksi Ukrainaan toimitettiin Suomesta lääkelahjoitus. 
 • 13.4. Kaksi logistiikka-asiantuntijaa lähetettiin Puolaan ja Slovakiaan. Asiantuntijat auttavat Ukrainasta pakenevien tarvitseman humanitaarisen avun koordinoinnissa.
 • 5.4. Kaksi ambulanssia, pelastustoimen varusteita ja suojahaalareita lähetettiin Ukrainaan.
 • 26.3. Yksi ambulanssi lähetettiin Ukrainaan.
 • 25.3. Pelastustoimen varusteita ja tarvikkeita lähetettiin Ukrainaan.
 • 24.3. Lääkinnällisiä tarvikkeita ja säteilymittareita (dosimetrejä) lähetettiin Ukrainaan.
 • 23.3. Kaksi ambulanssia lähetettiin Ukrainaan.
 • 23.3. Kolme uutta asiantuntijaa lähetettiin Moldovaan. Uudet asiantuntijat korvaavat 4.3. aloittaneet asiantuntijat rotaation mukaisesti.
 • 19.3. Kaksi ambulanssia lähetettiin Ukrainaan. 
 • 18.3. Neljä ambulanssia lähetettiin Ukrainaan. 
 • 15.3. Kaksi sammutusautoa lähetettiin Ukrainaan. 
 • 14.3. Säteilyturvakeskuksen asiantuntija lähetettiin säteily- ja ydinasioihin liittyviin tilannekuvatehtäviin Brysseliin. 
 • 4.3., 7.3., 8.3. ja 11.3. Terveydenhuollon suojatarvikkeita ja lääkinnällisiä tarvikkeita lähetettiin Ukrainaan. Kokonaisuuteen sisältyvät lahjoitukset kunnilta ja hankinnat Huoltovarmuuskeskukselta. 
 • 4.3. Ensimmäiset kolme asiantuntijaa lähetettiin Moldovaan. Asiantuntijat auttavat Ukrainasta pakenevien tarvitseman humanitaarisen avun koordinoinnissa.
 • 3.3. Materiaaliapukokonaisuus lähetettiin Moldovaan. Lähetys piti sisällään hätämajoituksen 5 000 henkilölle, kenttäkeittiön, kaksi suihkutelttaa ja viisi monitoimitelttaa. 
 • 1.–2.3. Ensimmäinen kokonaisuus materiaaliapua lähetettiin Ukrainaan. Lähetys piti sisällään hätämajoituksen 5 000 henkilölle sekä terveydenhuollon suojatarvikkeita.